Kestopur PL 10-10
2-komponents lösningsmedels-fritt pu-lim

Kestopur PL 10-10 är ett två-komponents polyuretanlim för limning av metall, trä och isoleringsmaterial samt fiberkomposit i sandwichkonstruktioner för fartygsindustrin.

Specialfunktioner

  • Lösningsmedelsfritt
  • Starkt, hållfast
  • Lämpligt för maskinell applicering

Länkar

Dokument

Användningsområde

Kestopur PL 10-10 ger en stark men elastisk limfog. Lämpligt för maskinell applicering. Kestopur PL-limmen är brandklassade enligt IMO FTPC, del 5 och har ett MED-certifikat (rodermärke). Lämpligt för limning av t.ex. metaller, isoleringsmaterial och keramiska plattor. Används med Kiilto 200/S Härdare. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kestopur PL 10-10 24kg/20 l T3179.020
Typ/bindemedel

Polyuretan

Densitet/Specifik vikt

Bas ca 1,60 kg/dm³, härdare ca 1,20 kg/dm³

Skjuvhållfasthet

SS 7 N/mm² (28 dygn, 23 °C, 50 % RF)

Draghållfasthet

6 N/mm² (DIN 53504)

Brottöjning

20 % (DIN 53504)

Hårdhet

Shore D 55

Blandningsförhållande

5 viktdelar Kestopur PL 10-10 bas + 1 viktdel Kestopur 200/S Härdare

Viskositet

Bas: ca 15 000 mPas, härdare: ca 200 mPas (Brookfield RVT, 20 °C)

Blandningsviskositet

ca 7 000 mPas (Brookfield RVT, 20 °C)

blandningens färg

Beige

Bearbetningstid

ca 10 min (120 g, 20 °C, 50 % RF)

Öppentid

max. 17 min

Appliceringsmängd för lim

200–600 g/m² beroende på material

Presstid

minst 1 timmar/20°C

Förvaring

I oöppnad originalförpackning (1 000 l) +10–25 °C 6 månader, i mindre förpackningar 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Ytorna som ska sammanfogas ska vara rena och torra. Ta bort oxider, fett och annan smuts med lösningsmedel, Kiilto Cleaner 303 och/eller genom slipning. Rör först om Kestopur-basen och tillsätt sedan härdaren. Blanda tills färgen är jämn. Applicera limmet en- eller dubbelsidigt på materialen som ska limmas ihop. Färska limfläckar tas bort med en torr trasa och ytorna torkas av med aceton, Kiilto Cleaner 302 eller något annat lämpligt lösningsmedel. Härdat lim kan endast ta bort mekaniskt. Vi rekommenderar användning av limmet i rumstemperatur. Limning kan utföras i lägre temperaturer(+5...-10 °C), men då blir härdningstiden längre och appliceringsegenskaperna kan påverkas.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Även arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren måste själv testa produktens lämplighet för avsedd applicering.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.