Kestopur PL 240/15
2-komponents lösningsmedels-fritt pu-lim

Kestopur PL 240/15 är ett två-komponents polyuretanlim för limning av metall, trä och isoleringsmaterial samt fiberkomposit i sandwichkonstruktioner för fartygsindustrin.

Specialfunktioner

  • Innehåller inga lösningsmedel
  • Utmärkt vidhäftning till flera material
  • Pasta konsistens
  • Icke-hängande prestandan är utmärkt för bryggor och väggar

Länkar

Dokument

Användningsområde

Kestopur PL 240/15 ger en mycket stark limfog. Utmärkt för spackelapplicering. Används i kombination med Kestopur 200/S härdare. Kestopur PL 240/15 används för limning av metall, glasfiberlaminat, mineralull och -skum, keramiska plattor och tillverkning av sandwichpaneler. Vid limning av plast, t.ex. PES, PC, PVC, ABS och PA, testa alltid vidhäftningen i förväg genom provlimning. Kestopur PL-limmen är brandklassade enligt IMO FTPC, del 5 och har ett MED-certifikat (rodermärke).

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kestopur PL 240/15 24 kg/20 l T1787.020
Kestopur PL 240/15 300 kg/200 l suoras. T1787.333
[green_content]

30 %

Typ/bindemedel

Polyuretan

Densitet/Specifik vikt

Bas: ca 1,60 kg/dm³, härdare: Ca 1,20 kg/dm³

Skjuvhållfasthet

Aluminium/Aluminium +20°C; 7 N/mm²

Draghållfasthet

8 N/mm² (DIN 53504)

Brottöjning

10% (DIN 53504)

Hårdhet

Shore D 65

Blandningsförhållande

5 viktdelar Kestopur PL 240/15 bas + 1 viktdel Kestopur 200/S Härdare

Viskositet

Bas: ca 2,5 milj. mPas Härdare: ca 200 mPas

Blandningsviskositet

ca 1,5 milj. mPas (Brookfield T-F 20 °C)

blandningens färg

Beige, Grå

Bearbetningstid

ca 15 min. (120g, 20°C, 50% RF)

Öppentid

max. 25 minuter efter blandning/20°C

Appliceringsmängd för lim

300-800 g/m² beroende på material

Presstid

Min. 1 tim. 30 min / 20°C

Förvaring

I oöppnad originalförpackning (1 000 l) +10–25°C i 6 månader, i mindre förpackningar 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Ytorna som ska sammanfogas ska vara rena och torra. Ta bort oxider, fett och smuts m.m med ett lösningsmedel eller genom slipning. Vid applicering av Kestopur PL 240/15 på betong får ytans relativa fuktighet vara max 90%.
Rör om Kestopur PL 240/15-basen och tillsätt härdare under noggrann omrörning. Applicera limmet en- eller dubbelsidigt med ett lämpligt verktyg på materialen som ska limmas. Ta bort färska limfläckar med en torr trasa och rengör ytorna med Kiilto Cleaner 300, aceton eller xylen. Härdat lim kan endast tas bort mekaniskt. Vi rekommenderar limning i rumstemperatur. Limning kan utföras under rumstemperatur (+5–10°C), men då kommer härdningsprocessen att bli betydligt långsammare.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av ohärdat lim, använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.