Kestopur PL 240/40
2-komponents lösningsmedels-fritt pu-lim

Specialfunktioner

Fördelar och egenskaper

  • Når snabbt sin slutliga styrka
  • Extremt stark
  • Utmärkt vidhäftning till flera material
  • Pasta konsistens

Länkar

Dokument

Användningsområde

Kestopur PL 240/40 ger en extremt stark limfog. Limmet är utmärkt för spackelapplicering. Används med Kiilto 200/S Härdare. Kestopur PL-limmen är brandklassade enligt IMO FTPC, del 5 och har ett MED-certifikat (rodermärke). Kestopur PL 240/40 används för limning av metall, glasfiberlaminat, mineralull och -skum, keramiska plattor och sandwichpaneler. Vid limning av plast, t.ex. PES, PC, PVC, ABS och PA, testa alltid vidhäftningen i förväg genom provlimning.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kestopur PL 240/40 300 kg/200 ltr T1713.333
[green_content]

40 %

Typ/bindemedel

Polyuretan

Densitet/Specifik vikt

Bas: ca 1,60 kg/dm³, härdare: ca 1,20 kg/dm³

Skjuvhållfasthet

SS-SS 14 N/mm², aluminium ≥ 9 N/mm² (28 dygn, 23 °C, 50 % RF)

Draghållfasthet

8 N/mm² 7d (DIN 53504)
12 N/mm² 28d (DIN 53504)

Brottöjning

17% (DIN 53504)

Hårdhet

Shore D 65

Blandningsförhållande

6 viktdelar Kestopur PL 240 bas + 1 viktdel Kestopur 200/S Härdare

Viskositet

Bas: ca 2,2 milj. mPas Härdare: ca 200 mPas

Blandningsviskositet

ca 1,5 milj. mPas (Brookfield T-F 20°C)

blandningens färg

Beige

Bearbetningstid

ca 40 min (120 g, 20 °C, 50 % RF)

Öppentid

max. 120min/20 °C

Appliceringsmängd för lim

300-800 g/m² beroende på material

Presstid

Minst 6 timmar/20 °C

Förvaring

I oöppnad originalförpackning (1 000 l) +10–25 °C 6 månader, i mindre förpackningar 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Ytorna som ska sammanfogas ska vara rena och torra. Ta bort oxider genom slipning samt fett, olja och annan smuts med Kiilto Cleaner 303. När Kestopur PL 240 appliceras på betong får ytans relativa fuktighet vara max 90 %. Rör om Kestopur PL 240/40-basen och tillsätt härdare under noggrann omrörning. Applicera limmet en- eller dubbelsidigt med ett lämpligt verktyg på materialen som ska limmas. Ta bort färska limfläckar med en torr trasa och rengör ytorna med Kiilto Cleaner 302, aceton eller xylen. Härdat lim kan endast ta bort mekaniskt. Vi rekommenderar limning i rumstemperatur. Limning kan utföras i lägre temperaturer(+5...-10 °C), men då blir härdningstiden längre och appliceringsegenskaperna kan påverkas.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.