Kestopur PL 240
2-komponents lösningsmedels-fritt pu-lim

Kestopur PL 240 är ett två-komponents polyuretanlim för limning av metall, trä och isoleringsmaterial samt fiberkomposit i sandwichkonstruktioner för fartygsindustrin.

Specialfunktioner

  • Lösningsmedelsfritt
  • Utmärkt vidhäftning på olika slags material
  • Pastakonsistens
  • Bra formbildning och optimalt för vertikal applicering

Länkar

Dokument

Användningsområde

Kestopur PL 240 ger en extremt stark limfog.
Optimal för applicering med spackel. Används med Kiilto 200/S Härdare. Kestopur PL-limmen är brandklassade enligt IMO FTPC, del 5 och har ett MED-certifikat (rodermärke). Kestopur PL 240 används för limning av metall, glasfiberlaminat, mineralull och -skum, keramiska plattor och sandwichpaneler. Vid limning av plast, t.ex. PES, PC, PVC, ABS och PA, testa alltid vidhäftningen i förväg genom provlimning.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kestopur PL 240 11 kg/ 10 l T1715.010
Kestopur PL 240 24kg/ 20 l T1715.020
Kestopur PL 240 3,5 kg/ 3 l T1715.003
[green_content]

30 %

Typ/bindemedel

Polyuretan

Densitet/Specifik vikt

Bas: ca 1,60 kg/dm³, härdare: Ca 1,20 kg/dm³

Skjuvhållfasthet

Aluminium/aluminium +20 °C, 7 N/mm²
Aluminium/aluminium -20 °C, 12 N/mm²
Aluminium/aluminium -190 °C, 13 N/mm²
(28 dygn, 23 °C, 50 % RF)

Draghållfasthet

8 N/mm² (DIN 53504)

Brottöjning

10 % (DIN 53504)

Hårdhet

Shore D 65

Blandningsförhållande

5 viktdelar Kestopur PL 240 bas + 1 viktdel Kestopur 200/S Härdare

Viskositet

Bas: ca 2,5 milj. mPas Härdare: ca 200 mPas

Blandningsviskositet

ca 1,5 milj. mPas (Brookfield T-F 20°C)

blandningens färg

beige

Bearbetningstid

ca 60 min (120 g, 20 °C, 50 % RF)

Öppentid

max. 1,5 timmar/20 °C

Appliceringsmängd för lim

300–800 g/m² beroende på material

Presstid

min. 6–7 timmar/20 °C

Förvaring

I oöppnad originalförpackning (1 000 l) +10–25 °C 6 månader, i mindre förpackningar 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Ytorna som ska sammanfogas ska vara rena och torra. Ta bort oxider genom slipning samt fett, olja och annan smuts med Kiilto Cleaner 303. När Kestopur PL 240 appliceras på betong får ytans relativa fuktighet vara max 90 %. Rör först om Kestopur PL 240-basen och tillsätt sedan härdaren. Blanda tills färgen är jämn. Applicera limmet en- eller dubbelsidigt med ett lämpligt verktyg på ytorna som ska limmas ihop. Ta bort färska limfläckar med en torr trasa och rengör ytorna med Kiilto Cleaner 302, aceton eller xylen. Härdat lim kan endast ta bort mekaniskt. Vi rekommenderar limning i rumstemperatur. Limning kan utföras i lägre temperaturer(+5...-10 °C), men då blir härdningstiden längre och appliceringsegenskaperna kan påverkas.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Även arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren måste själv testa produktens lämplighet för avsedd applicering.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.