Kestopur PL 5-10
2-komponents lösningsmedels-fritt pu-lim

Kestopur PL 5-10 är ett två-komponents polyuretanlim för limning av metall, trä och isoleringsmaterial samt fiberkomposit i sandwichkonstruktioner för fartygsindustrin.

Specialfunktioner

  • Lösningsmedelsfritt
  • Starkt, hållfast
  • Lämpligt för maskinell applicering

Länkar

Dokument

Användningsområde

Kestopur PL 5-10 ger en stark men elastisk limfog. Kestopur PL 5-10 är lämpligt för maskinell applicering. Används med Kiilto 200/S Härdare. Kestopur PL-limmen är brandklassade enligt IMO FTPC, del 5 och har ett MED-certifikat (rodermärke). Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial. Kestopur PL 5-10-lim används för limning av t.ex. trä, metaller, isoleringsmaterial, PVC, betong, glas och glasfiber.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
24 kg/20 l T1409.020
300 kg T1409.300
Typ/bindemedel

Polyuretan

Densitet/Specifik vikt

Bas ca 1,60 kg/dm³, härdare ca 1,20 kg/dm³

Skjuvhållfasthet

SS 7 N/mm 2, bok 15 N/mm 2, obehandlat aluminium 7 N/mm 2 (28 dygn, 23 °C, 50 % RF)

Draghållfasthet

7 N/mm² (DIN 53504)

Brottöjning

15 % (DIN 53504)

Hårdhet

Shore D 65

Blandningsförhållande

4,5 viktdelar Kestopur PL 5-10 bas + 1 viktdel Kestopur 200/S Härdare

Viskositet

Bas ca 17 000 mPas, härdare: 200 mPas (Brookfield RVT, 20°C)

Blandningsviskositet

ca 6 500 mPas (Brookfield RVT, 20 °C)

blandningens färg

Beige

Bearbetningstid

ca 4,5 min (120 g, 20 °C, 50 % RF)

Öppentid

max. 7,5–12 min/20 °C

Appliceringsmängd för lim

200–600 g/m² beroende på material

Presstid

minst 25 min/20 °C

Förvaring

I oöppnad originalförpackning (1 000 l) +10–25 °C 6 månader, i mindre förpackningar 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Ytorna som ska sammanfogas ska vara rena och torra. Ta bort oxider genom slipning samt fett, olja och annan smuts med Kiilto Cleaner 303. Rör först om Kestopur PL 5-10-basen och tillsätt sedan härdare. Blanda tills färgen är jämn. Applicera limmet en- eller dubbelsidigt på materialen som ska limmas ihop. Ta bort färska limfläckar med en torr trasa och rengör ytorna med Kiilto Cleaner 302, aceton eller xylen. Härdat lim kan endast ta bort mekaniskt. Vi rekommenderar limning i rumstemperatur. Limning kan utföras i lägre temperaturer(+5...-10 °C), men då blir härdningstiden längre och appliceringsegenskaperna kan påverkas.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Även arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren måste själv testa produktens lämplighet för avsedd applicering.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.