Kiilto A 220
Limmassa

Kiilto A 220 är ett 2-komponents, silylmodifierat tätningsmedel för limning av metall och glasfiber inom transportindustrin.

Specialfunktioner

  • Goda spridningsegenskaper
  • Innehåller inte isocyanater eller lösningsmedel

Länkar

Dokument

Användningsområde

Lämplig för limning av glasfiber och metall i konstruktionsappliceringar som kräver låg viskositet and snabb genomhärdning, utmärkt för stora limytor. Elastisk men ändå mekanisk start fog. Bra kemikaliebeständighet (svaga lösningar). Nästan luktfri. Bra motståndskraft mot väder och vind.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kiilto A 220 250 kg/200 l T2461.200
Typ/bindemedel

2-komponents silylmodifierad polymer

Densitet/Specifik vikt

ca 1,35 kg/dm³

Färger

vit

Skjuvhållfasthet

- SS/SS 2.0 N/mm²

Draghållfasthet

1,2 N/mm² (DIN 53504)

Brottöjning

100 % (DIN 53504)

Blandningsförhållande

10: 1 (viktdelar)

Viskositet

20 000 mPas (BrookField RVT +20 °C)

Blandningsviskositet

40 000 mPas (BrookField RVT +20 °C)

blandningens färg

aluminiumgrå

Öppentid

20 min (23 °C, 50 % RF)

skinnbildningstid

20 min (23 °C, 50 % RF)

genomhärdning

1 dag

Appliceringstemperatur

+1-40°C

Värmebeständighet, torr

-40…+90°C

Förvaring

I oöppnad förpackning, +10–25 °C, 12 månader.

Bruksanvisning

Materialen som används ska vara torra och fria från damm, olja och fett. Vi rekommenderar rengöring av ytan med Kiilto Cleaner 303 och primning med Kiilto Primer eller Kiilto Metallprimer. Kiilto A 220 och Kiilto B 600 härdare blandas i förhållande 10:1 (viktdelar). Limmet appliceras på en sida och ytorna pressas ihop. Vid större ytor rekommenderar vi t.ex. en vaumpress. Ohärdat lim kan tas bort med xylen eller aceton, härdat lim kan endast tas bort mekaniskt.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Ensure that the product is suitable for the intended application.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga