Kiilto Floorfix DF Rapid
Fästmassa för storformatsplattor på golv

Snabb, dammreducerad och flexibel fästmassa anpassad för storformatsplattor av keramik och natursten i torr- och våtutrymmen. Fogning kan utföras redan efter 5 timmar. Även för utomhusbruk. C2FES1

Specialfunktioner

  • Snabb, dammreducerad fästmassa med lättfiller
  • lämplig även för utomhusbruk
  • C2FES1
  • bearbetningstid ca 1 tim.
  • Fogbar: sugande underlag 5 tim, ej sugande underlag 1 dygn
  • åtgång 3–5 kg/m²

Dokument

Användningsområde

Flexibel och snabbtorkande fästmassa utformad för läggning av större keramiska plattor och natursten på massiva underlag, klinkergolv samt gips och fibercementskivor. Se till att underlaget är tillräckligt fast innan plattsättning. Flexibla Kiilto Floorfix DF Rapid ger en bra vidhäftning mellan plattan och limmet. Lämplig att användas på Kiilto Keramix A + X Tätskikt. Lämplig för inom- och utomhusbruk, men inte för appliceringar som är konstant under vatten (t.ex. pooler).

Underlaget som ska plattsättas måste vara rent, fast och dammfritt. Tag bort vattenlöslig spackel och avjämningsmassa. Prima torra och sugande underlag med utspädd Kiilto Start Primer eller fukta ytan med vatten. Byggskivor primas med outspädd Kiilto Start Primer. Stäng av golvvärmen ca 24 timmar innan plattsättning. När plattsättning görs på ett målat underlag eller klinker (endast inomhus) se till att materialet är ordentligt förankrat i underlaget. Vax, fett och smuts måste tas bort från underlaget som ska plattsättas med ett alkaliskt rengöringsmedel och sköljas noggrant. När underlaget har torkat, slipa och ta bort slipdammet.

Notching of trowel
Notching of trowel
Förpackningsstorlek EAN kod
Kiilto Floorfix DF Rapid 15 kg 6411513940150
Appliceringstemperatur

Optimalt +18-20 °C, minst +5°C.

Bearbetningstid

ca 1 timme efter tillsats av vatten

Blandningsförhållande

4,5-5,5 l vatten/15 kg säck

Brandklass

E

Deformationsförmåga

Över 2.5 mm (EN 12002)

Fuktighet i underlaget

Betong < 90% RF

Förpackningsstorlekar

15 kg säck

Förvaring

I oöppnad förpackning 6 månader, torrt

Klassificeringar och certifikat

C2FES1, M1

Max. kornstorlek

0,5 mm

Typ/bindemedel

polymer-aluminat-cement-lättfiller-kvartspulver

Ytdraghållfasthet

över 1.0 MPa (EN 1348)

frostbeständighet

Frostbeständig

Åtgång

ca 3 kg/m² med en spackel med 9 mm tandning.
ca 5 kg/m² med en spackel med 15 mm tandning.

Öppentid

Över 0,5 mPa / 30 min (EN1346)

Bruksanvisning

Strö ner pulvret långsamt I ett svalt, rent vatten under kontinuerlig omrörning tills en jämn halvflytande massa har bildats. Låt blandningen dra ca 5 minuter och rör om en gång till. Applicera massan på underlaget som ska plattsättas genom att ordentligt trycka fast och kamma ut en yta som kan plattsättas inom 10 -15 minuter.

Tryck fast plattorna i den färska fästmassan ordentligt. Plattan kan justeras inom 15 minuter. Vi rekommenderar att slumpmässigt ta bort en platta för att säkerställa att hela baksidan är täckt med fästmassa (80-90º). Vid plattsättning utomhus ska fästmassan täcka 100% av baksidan på plattan. För att försäkra dig om tillräcklig täckning under plattan, välj en fixkam med rätt tandning efter plattstorlek , fästmassa och plattsättningsyta. Tag bort färska fläckar med vatten och en fuktig trasa. En härdad massa kan endast tas bort mekaniskt.

Belastning efter plattsättning i normal rumstemperatur ca 5 timmar. Fogning kan göras med Kiilto Kakel/Klinkerfog tidigast efter 5 timmar efter plattsättning, på ett ej sugande underlag tidigast efter ca 24 timmar. Låt plattsättningen torka i ca 3 dagar före normal användning. Låg temperatur och hög luftfuktighet kommer att fördröja härdning- och torkningsprocessen.

Hörn och skivväggar, fogar mellan vägg och golv och andra rörelsefogar ska fogas med Kiilto Våtrumssilikon.

Lämplig för korrigering av mindre ojämnheter på underlaget före plattsättning. För korrigeringar över 15 mm, rekommenderar vi Kiilto golvavjämningsmassor.


Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren noggrant har läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
CE märkning
IMO rodermärke
LEED
Nyckelflagga