Kiilto Floorfix DF Rapid
Fästmassa för storformatsplattor på golv

Snabb, dammreducerad och flexibel fästmassa anpassad för storformatsplattor av keramik och natursten i torr- och våtutrymmen. Fogning kan utföras redan efter 5 timmar. Även för utomhusbruk. C2FES1

Specialfunktioner

  • Snabb, dammreducerad fästmassa med lättfiller
  • lämplig även för utomhusbruk
  • C2FES1
  • bearbetningstid ca 1 tim.
  • Fogbar: sugande underlag 5 tim, ej sugande underlag 1 dygn
  • åtgång 3–5 kg/m²

Dokument

Användningsområde

Kiilto Floorfix DF Rapid cementbaserad fästmassa flexibel, snabbtorkande med bra vidhäftning utformad för montering av större keramiska plattor och natursten. Dammreducerings tekniken minskar avsevärt mängden av damm vid blandning. Lämplig att användas på massiva underlag, keramik golv samt gips- och fibercementskivor och Kiilto tätskikt. Golvvärmen stängs av 2 dagar innan arbetet påbörjas och uppstartas gradvis ca en vecka efter färdigt arbete. Lämpligt för inom- och utomhusbruk men inte till ytor som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler). Ytan som ska appliceras med fästmassa ska vara ren och fritt från damm. Ta bort vidhäftningsförsämrade och fuktkänsliga material. Fukta underlaget med vatten eller prima torra och sugande underlag, byggskivor primas med outspädd Kiilto Start Primer. Vid applicering på målat underlag eller keramik (endast inomhus), se till att ytan är tillräckligt stabil för plattsättning - befintlig beläggning är ordentligt fixerad - rengör ytan från vax, fett och smuts med alkaliskt rengöringsmedel som därefter sköljs ytan noggrant med vatten. Efter att ytan har torkat, slipa den och ta bort slipdammet.

Notching of trowel
Notching of trowel
Förpackningsstorlek EAN kod
Kiilto Floorfix DF Rapid 15 kg 6411513940150
Appliceringstemperatur

Optimalt +18-20 °C, minst +5°C.

Bearbetningstid

ca 1 timme efter tillsats av vatten

Blandningsförhållande

4,5-5,5 l vatten/15 kg säck

Brandklass

E

Deformationsförmåga

Över 2.5 mm (EN 12002)

Fuktighet i underlaget

Betong < 90% RF

Förpackningsstorlekar

15 kg säck

Förvaring

I oöppnad förpackning 6 månader, torrt

Klassificeringar och certifikat

C2FES1, M1

Max. kornstorlek

0,5 mm

Typ/bindemedel

polymer-aluminat-cement-lättfiller-kvartspulver

Ytdraghållfasthet

över 1.0 MPa (EN 1348)

frostbeständighet

Frostbeständig

Åtgång

ca 3 kg/m² med en spackel med 9 mm tandning.
ca 5 kg/m² med en spackel med 15 mm tandning.

Öppentid

Över 0,5 mPa / 30 min (EN1346)

Bruksanvisning

Strö långsamt ner Kiilto Floorfix DF Rapid pulver under maskinomrörning i kallt, rent vatten och blanda tills en jämn halvflytande massa har bildats. Låt massan mogna under ca 5 minuter och rör sedan om försiktigt igen. Fästmassan appliceras med en tandad fixkam i sådan mängd och sätt att full vidhäftning uppnås på underlaget som ska bekläs med keramik inom 10-15 minuter. Tryck fast keramik plattan ordentligt på underlaget och vrid dem på plats. Keramik plattan kan justeras under 15 minuter. Vi rekommenderar att slumpmässigt ta
bort en keramik platta för att kontrollera att baksidan har full täckning av fästmassa. Keramik platta som appliceras utomhus bör bakstrykas med släta sidan av fixkammen därefter dras fästmassan ut med fixkammens tandade sida parallellt med keramik plattans kanter i samma riktning som keramik plattan ska läggas på underlaget. Färska fläckar tvättas bort med vatten och en fuktig trasa. Intorkad fästmassa kan endast tas bort mekaniskt. Fogbart med Kiilto fogmassa efter 5 timmar på ett ej sugande underlag tidigast efter 24 timmar. Ny applicerat ytskikt av keramik tål normal gångtrafik och slitage efter ca 3 dygn. Låg temperatur, hög luftfuktighet och skyddstäckning kommer att fördröja härdning- och torkningsprocessen. Vid justering av underlagets ojämnheter före montering av keramik rekommenderar vi Kiilto cementbaserat golvspackel.


Ytterligare information

De angivna arbetstiderna i detta produktblad är baserade på laboratorietester vid temperatur +18-20 °C och luftfuktighet 50 % RH. Tänk på att torktiderna påverkas av temperatur och luftfuktighet i underlaget och platsen. Variationer i lokala arbetsförhållanden och praxis påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar att våra produkter håller hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsledningssystem. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller rådande arbetsförhållanden som vi inte har någon kontroll över. Vi kan alltså inte hållas ansvariga för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har läst och är medveten om innehållet i arbetsinstruktionerna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Vi rekommenderar användandet av lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med produkt i ögonen, skölj omedelbart med vatten. Produkt som kommit i kontakt med huden tvättas med tvål och vatten. Se mer information i
säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och
förpackningen finns på www.kiilto.com.