Kiilto Floorfix DF Rapid
Fästmassa för storformatsplattor på golv

Snabb, dammreducerad och flexibel fästmassa anpassad för storformatsplattor av keramik och natursten i torr- och våtutrymmen. Fogning kan utföras redan efter 5 timmar. Även för utomhusbruk. C2FES1

Specialfunktioner

  • Snabb, dammreducerad fästmassa med lättfiller
  • lämplig även för utomhusbruk
  • C2FES1
  • bearbetningstid ca 1 tim.
  • Fogbar: sugande underlag 5 tim, ej sugande underlag 1 dygn
  • åtgång 3–5 kg/m²

Dokument

Användningsområde

Kiilto Floorfix DF Rapid cementbaserad fästmassa flexibel, snabbtorkande med bra vidhäftning utformad för läggning av större keramiska plattor och natursten. Dammreducerings tekniken minskar avsevärt mängden av damm vid blandning. Lämplig att användas på massiva underlag, keramik golv samt gips- och fibercementskivor och Kiilto Keramix A + X Tätskikt. Golvvärmen stängs av 2 dagar innan arbetet påbörjas och uppstartas gradvis ca en vecka efter färdigt arbete. Lämpligt för inom- och utomhusbruk men inte för appliceringar som är konstant under vatten (t.ex. pooler).

Ytan som ska appliceras med fästmassa ska vara ren och fritt från damm. Ta bort vidhäftningsförsämrade och fuktkänsliga material. Fukta med vatten eller prima torra och sugande underlag, byggskivor primas med outspädd Kiilto Start Primer. Vid applicering på målat underlag eller keramik (endast inomhus), se till att:

- ytan är tillräckligt stabil för plattsättning
- befintlig beläggning är ordentligt fixerad
- rengör ytan från vax, fett och smuts med alkaliskt rengöringsmedel som därefter sköljs ytan noggrant med vatten.

Notching of trowel
Notching of trowel
Förpackningsstorlek EAN kod
Kiilto Floorfix DF Rapid 15 kg 6411513940150
Appliceringstemperatur

Optimalt +18-20 °C, minst +5°C.

Bearbetningstid

ca 1 timme efter tillsats av vatten

Blandningsförhållande

4,5-5,5 l vatten/15 kg säck

Brandklass

E

Deformationsförmåga

Över 2.5 mm (EN 12002)

Fuktighet i underlaget

Betong < 90% RF

Förpackningsstorlekar

15 kg säck

Förvaring

I oöppnad förpackning 6 månader, torrt

Klassificeringar och certifikat

C2FES1, M1

Max. kornstorlek

0,5 mm

Typ/bindemedel

polymer-aluminat-cement-lättfiller-kvartspulver

Ytdraghållfasthet

över 1.0 MPa (EN 1348)

frostbeständighet

Frostbeständig

Åtgång

ca 3 kg/m² med en spackel med 9 mm tandning.
ca 5 kg/m² med en spackel med 15 mm tandning.

Öppentid

Över 0,5 mPa / 30 min (EN1346)

Bruksanvisning

Strö långsamt ner Kiilto Floorfix DF Rapid pulvret under omrörning i kallt, rent vatten och blanda tills en jämn halvflytande massa har bildats. Låt massan mogna under ca 5 minuter och rör sedan om försiktigt igen.. Fästmassan appliceras med en tandad fixkam i sådan mängd och sätt att full vidhäftning uppnås på underlaget som ska bekläs med keramik inom 10-15 minuter. Tryck fast keramik plattan ordentligt på underlaget och vrid dem på plats. Keramik plattan kan justeras under 15 minuter. Vi rekommenderar att slumpmässigt ta bort en keramik platta för att kontrollera att baksidan har full täckning av fästmassa. Keramik platta som appliceras utomhus bör bakstrykas med släta sidan av fixkammen därefter dras fästmassan ut med fixkammens tandade sida parallellt med keramik plattans kanter i samma riktning som keramik plattan ska läggas på underlaget.

Färska fläckar tvättas bort med vatten och en fuktig trasa. Intorkad fästmassa kan endast tas bort mekaniskt.

Fogbart med Kiilto fogmassa efter 5 timmar på ett ej sugande underlag tidigast efter 24 timmar, utomhus efter 48 timmar. Ny applicerat ytskikt av keramik tål normal gångtrafik och slitage efter ca 3 dygn. Låg temperatur, hög luftfuktighet och skyddstäckning kommer att fördröja härdning- och torkningsprocessen.

Vid justering av underlagets ojämnheter före montering av keramik rekommenderar vi Kiilto Golvspackel.


Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren noggrant har läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.