Kiilto Pro Biorine
Probiotisk sanitets-rengöringsmedel

Kiilto Pro Biorine är ett probiotiskt rengöringsmedel för sanitetsanläggningar. Produkten rengör ytor som ett vanligt sanitetsrengöringsmedel, men tillför samtidigt fördelaktiga, probiotiska mikrober på ytorna för långvarig effekt. Probiotika fungerar långsiktigt och tar bort biofilm och organisk smuts.

Specialfunktioner

 • 2in1: omedelbar och långvarig förbättrad renlighet och hygiennivå
 • Behaglig doft
 • Utmärkt rengöringseffektivitet
 • Långvarig effekt vid luktborttagning
 • Producerar enzymer
 • Innehåller urea-nedbrytande probiotika
 • Probiotika tar bort biofilm och organisk smuts
 • Säker för användare och ytor, neutral produkt
 • Probiotika är GMO-fritt och inte resistenta mot antibiotika
 • Ämnena är 100 % biologiskt nedbrytbara och bryts ner till koldioxid och vatten
 • Probiotikan och enzymerna de producerar är 100% ekologiska och naturliga
 • 1 l flaska är 100 % återvunnen rHDPE och 5 l behållare är 35 % återvunnen rHDPE

Att upprätthålla renligheten i dina sanitära anläggningar är inte bara viktigt för hygienen utan också för att eliminera oönskade lukter. Kiilto Pro Biorine tar bort lukter av mänskligt och animaliskt ursprung, såsom svett, urin, avföring och kräks. Själva rengöringsmedlet har en behaglig doft.

Kiilto Pro Biorine är en probiotisk produkt, vilket innebär att det vid rengöring införs nyttiga mikrober på ytorna. Probiotika tar kontroll över ytor genom att konkurrera ut skadliga mikrober för näringsämnen (smuts) och livsrum. Regelbunden användning av probiotiska rengöringsmedel förvandlar den mikrobiella populationen som växer på ytor till en stabil mikrobiota, som är säker för hälsa och miljö.

Länkar

Dokument

Användningsområde

För rengöring av sanitetsutrymmen och avlägsnande av oönskade lukter.

Möjliga användningsområden är städning av toaletter och sanitet, men även kollektivtrafik, entréområden, gångtunnlar, parkeringsgarage, äldreboenden och förskolor samt rengöring av sopkärl.

Rekommenderas för manuella metoder.

Ej för ytor i kontakt med livsmedel. Avsett för professionellt användning.

pH

Produkt pH: 6.5
Lösningens pH: 7

Utseende och doft

En färgad vätska
Parfymerad

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
6 x 1 l T7091.001 6417964709117
Lagring

Måste förvaras på en varm plats. Effektiv hållbarhetstid är 1,5 år från tillverkning när den förvaras på rätt sätt.

Bruksanvisning

Daglig städning
När Kiilto Pro Biorine används för första gången i ett utrymme, börja alltid med en dosering för initial rengöring. Fortsätt därefter med daglig rengöringsdosering. Använd produkten minst varannan dag. Skaka före användning. Gör en lösning för en dags användning. Fukta en trasa eller mopp med lösningen och torka av ytorna. Skölj inte av ytorna efter användning.

Inledande behandling kan upprepas vid behov. Om alkaliska, sura eller desinficerande rengöringsmedel används vid rengöringen, upprepa den initiala behandlingen och fortsätt med en dosering enligt daglig rengöring.

Kiilto Pro Biorine kan även användas som engångsbehandling för luktborttagning. Använd i dessa fall samma dosering som vid initial rengöring. Sprid lösningen på ytan. Skölj inte.

Inledande rengöring eller engångsbehandling: Dosera 30 ml Kiilto Pro Biorine per 1 l vatten.

Daglig rengöring: Dosera 4-8 ml Kiilto Pro Biorine per 1 l vatten.

Blanda inte Kiilto Pro Biorine med andra tvättmedel.

Miljö och säkerhet

Förpackningen kan återvinnas efter användning: vi rekommenderar att tomma sköljda behållare återvinns och återanvänds som material. De kan också återanvändas för energi. Transportförpackningarna är återvinningsbara.

Säkerhet: Undvik onödig kontakt med huden. Skyddshandskar rekommenderas vid kontinuerlig användning. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och sök läkare vid behov.

Notera

Mikroberna som används i Kiilto Pro-produkter är probiotiska bakterier som har kategoriserats som säkra för människor. De finns naturligt och har använts brett i decennier inom livsmedelsindustrin, produktion av råmaterial, alternativ medicinsk vård och produktion av medicinska substanser och industriella enzymer.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska och anjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
Parfym Gör arbetet behagligt.
Fenoxietanol Konserveringsmedel