Kiilto Pro Biorine
Biologiskt sanitetsrengöringsmedel

Biologiskt rengöringsmedel som kombinerar en god rengöringseffekt och en långvarig lukteliminerande effekt.

Specialfunktioner

  • Angenäm doft
  • Utmärkt rengörande effekt
  • Långvarig lukteliminerande effekt
  • Innehåller mikrober som bryter ned bl.a. urea
  • Eliminerar luktolägenheter som härstammar från både människor och djur, t.ex. svett, urin, avföring, spyor

Kiilto Biorine innehåller mikrober som bryter ned bl.a. urea. Produkten har en angenäm doft, en utmärkt rengörande effekt och en långvarig lukteliminerande effekt. Eliminerar luktolägenheter som härstammar från både människor och djur, t.ex. svett, urin, avföring, spyor.

Länkar

Dokument

Användningsområde

För rengöring och lukteliminering i lokaler med problem med obehagliga lukter. Används bl.a. i toaletter och sanitetsutrymmen, kollektivtrafiken, portuppgångar, gångtunnlar, parkeringshallar, trapphus och sopkärl.

Vi rekommenderar manuella metoder.

Inte lämpligt för hälso- och sjukvården.

pH

Produkt pH: 6.5
Lösningens pH: 7

Utseende och doft

Färgad, parfymerad vätska.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
6 x 1 l T7091.001 6417964709117
Lagring

Varmt lager. Hållbarhetstid 1,5 år från tillverkningsdatumet.

Bruksanvisning

Inled alltid användningen av Kiilto Biorine med den rekommenderade doseringen för initialbehandling. Upprepa initialbehandlingen vid behov. Fortsätt sedan med doseringen för underhållsstädning. Våttorka ytorna. Blanda den mängd brukslösning som du använder på en dag.

Om städningen kräver användning av alkaliska, sura eller desinficerande rengöringsmedel, upprepa initialbehandlingen och fortsätt med en dosering för underhållsstädning.
När Kiilto Biorine används för lukteliminering: blanda en brukslösning för initialbehandling.

Sprid medlet över ytan. Medlet ska inte sköljas bort.

Kiilto Biorine får inte blandas med andra rengöringsmedel.
Skaka före användning.

Initial- och engångsbehandling: 30 ml/1 l vatten
Underhållsstädning: 4–8 ml/1 l vatten

Miljö och säkerhet

Undvik onödig kontakt med huden. Vid kontinuerlig användning rekommenderas användning av skyddshandskar. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten, vid behov ska läkare kontaktas. Säkerhetsdatablad och kasseringsanvisning för tom produktförpackning: se www.kiilto.se

Ingrediens Effekt
Nonjoniska och anjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
Parfym Gör arbetet behagligt.
Fenoxietanol Konserveringsmedel