Kiilto Pro Repairfix
Fixspackel

Cementbaserat fixspackel för reparation och putsning av väggar och golv inom- och utomhus. Lämplig även för läggning av keramiska plattor.

Specialfunktioner

  • fixspackel med flera användningsområden för väggar, tak och golv
  • lämplig för läggning av keramiska plattor
  • även för utomhusbruk

Dokument

Användningsområde

Cementbaserad, lättviktsprodukt för läggning av keramiska plattor och reparation och avjämning av väggar och tak in torra och fuktiga utrymmen. För inom- och utomhusbruk. Kiilto RepairFix är även lämplig för golvavjämning inomhus under en ej fixerade golvbeläggning (t.ex. laminat). Lämpliga underlag är betong, gjutning, cementbaserade avjämnningsmassor, tegel och byggskivor. Putsad vägg måste grundas med färg före tapetsering.

Förpackningsstorlek EAN kod
Kiilto Pro Repairfix 2 kg / 3 l 6411512130033
Kiilto Pro Repairfix 7 kg / 10 l 6411512130101
Kiilto Pro Repairfix 700 g / 1 l 6411512130019
Appliceringstemperatur

Optimalt +18-20°C, minst +5°C.

Bearbetningstid

Bearbetningstid ca 2–3 timmar efter tillsats av vatten.

Blandningsförhållande

390–430 g vatten / 1000 g pulver

Böjhållfasthet

F3(> 3 MPa ), (EN 13813)

Fuktighet i underlaget

betong < 90 % RF

Färger

grå

Förpackningsstorlekar

0,7 kg, 2 kg och 7 kg plastikkärl

Förvaring

I oöppnad förpackning max. 1 år i torrt utrymme.

Glid

< 0,5 mm (EN 12004-1)

Klassificeringar och certifikat

LW (EN 998-1), C1TS1 (EN 12004-1), CT-C7-F3 (EN 13813)

Max. kornstorlek

0,3 mm

Skikttjocklek

max. 30 mm

Torktid

Härdningstid 1-3 dagar (+18°C). Plattorna kan fogas efter 48 timmar.

Tryckhållfasthet

CS II (EN 998-1), C7 (>7 MPa) (EN 13813)

Typ/bindemedel

Polymer-cement-lättfiller baserat pulver.

Ytdraghållfasthet

> 0,5 MPa (EN 998-1)

Åtgång

1 mm skikt/m² fast massa är ca 1,1 kg, vid plattsättning med en normalt tandad stålspackel ca 2,5 kg/m².

Öppentid

> 0,5 MPa / 20 min (EN 12004-1)

Bruksanvisning

Ytan som ska repareras eller spacklas ska vara ren, torr och dammfri. Torra och sugande underlag fuktas före applicering (ej spånskivor). Målade ytor och vinylbeläggningar ruggas upp med sandpapper och slipdammet tas bort. Spackling görs med en stålspackel.

Strö långsamt ner Kiilto RepairFix i ett svalt, rent vatten (+18-20°C) genom att blanda kontinuerligt tills en jämn massa bildats. Låt blandning mogna i 10-15 minuter och rör sedan om en gång till.

Applicera produkten på underlaget som ska plattsättas genom att ordentligt trycka fast och kamma ut en yta som kan plattsättas inom 15 minuter. Pressa fast plattan ordentligt mot underlaget och vrid den omedelbart på plats. Plattan kan justeras inom 15-20 minuter. Vi rekommenderar att slumpvis lyfta en platta under appliceringen för att säkerställa att tillräcklig täckning finns på plattans baksida (glaserad platta 70-75% och klinker 80-90%). För att försäkra dig om tillräcklig täckning under plattan, välj en spackel med rätt tandning efter plattstorlek och plattsättningsyta. Färska fixfläckar tas bort med vatten och fuktig trasa. Plattorna kan fogas 48 timmar efter plattsättning.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren noggrant har läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
CE märkning
LEED
Nyckelflagga
 Svanen märkning