Kiilto Pro Pure

Fosforfria rengöringsmedel från Kiilto Pro Pure representerar Kiiltos miljövänliga lösningar för livsmedels- och processindustrier. Deras utgångspunkt har varit att hitta hållbara sätt att uppnå en hög hygien nivå på ett kostnadseffektivt sätt.

Kontinuerligt utvecklad miljölösning för livsmedelsindustrin

Kiilto Pro Pure-serien uppfyller våra kunders, liksom våra egna, hållbarhetsmål utan att kompromissa med säkerhet eller kvalitet. Kärnkonceptet med en fosforfri formulering gör serien till ett miljövänligare val. För närvarande inkluderar Kiilto Pro Pure-serien ytor och cirkulationsrengöringsmedel utvecklade för livsmedels- och processindustrin.

Till exempel, om en livsmedelsfabrik förbrukar tio containrar med ytrengöringsmedel årligen, skulle användningen av Kiilto Pro Pure-produkten resultera i att ungefär 10-20 kilogram mindre fosfor släpps ut i avloppsvattnet jämfört med det tidigare använda rengöringsmedlet, beroende på det specifika produkten.

Skumrengöringsmedlen i serien bekämpar effektivt fett och proteinbaserade rester samtidigt som de ljusar upp eller tar bort missfärgningar och avlagringar från ytor. Skummet som bildas av produkterna fäster väl på ytor och är lätt att skölja av. Doften från ytrengöringsmedlen har också fått positiv respons från kunder.

Våra produktutvecklingsexperter utforskar ständigt möjligheter att utöka det fosforfria produktutbudet. Målet är att skapa en omfattande lösning som täcker alla typiska kemiska behov inom livsmedelsindustrin.

En mer miljövänlig alternativ för att mjuka upp vatten och förbättra rengöringsresultaten

Vid valet av råmaterial för rengöringsmedel måste olika faktorer beaktas, från effektivitet och säkerhet till miljö- och kostnadspåverkan. Fosfonater, en form av fosfor, är vanliga i rengöringsmedel på grund av deras mångsidiga egenskaper för rengöring. De fungerar som rengöringsförstärkare, mjukar upp vatten och skyddar den yta som tvättas. Inom livsmedelsindustrins ytrengöring förbättrar de till exempel lösligheten av mineralsalter och därigenom rengöringen av utmanande oorganiska rester, som mjölksten.

Men en utmaning uppstår när det gäller miljöpåverkan efter tvätt. När fosfor kommer in i vatten kan det bidra till övergödning, vilket accelererar tillväxten av alger och andra växter. Detta kan leda till syrebrist och skada vattenekosystemen.

Mängden fosfor som kommer från rengöringsmedel är relativt måttlig jämfört med gödselmedel. I Finland separeras fosfater i stor utsträckning vid avloppsreningsverk, men de komplicerar behandlingen av avloppsvatten. Inom livsmedelsindustrin används betydande mängder rengöringsmedel, vilket leder till behovet av att hantera stora mängder fosfonater vid avloppsreningsverken. Till exempel kan användningen av Kiilto Pro Pure-produkten resultera i att ungefär 10-20 kilogram mindre fosfor släpps ut i avloppsvattnet jämfört med det tidigare använda rengöringsmedlet, om en livsmedelsfabrik förbrukar tio containrar med ytrengöringsmedel per år.

Fosforfria rengöringsmedel är ett sätt för livsmedelsindustrins aktörer att minska sin miljöpåverkan och därmed minimera sin ekologiska fotavtryck. I Kiilto Pro Pure-serien ersätts fosfonater med en miljövänlig komplexerings- och vattenmjukgörande substans, vilket eliminerar behovet av fosfor.

Biologisk mångfald, vattenanvändning och partnerskap tar plats i Kiiltos uppdaterade miljölöfte

28.03.2023
Läs mer

Smart kemi mot marknadens utmaningar

Sammansättningen av Kiilto Pro Pure-produkter har inte bara undersökts med avseende på miljöpåverkan utan också med tanke på utmaningar relaterade till råmaterial. Skarpa prisfluktuationer och tillgänglighetsproblem har skapat tryck att hitta nya sätt att upprätthålla de krävda hygienstandarderna inom livsmedelsindustrin. Med Kiilto Pro Pure-produkter kan vi tala om smart kemi; utöver att hantera miljöpåverkan syftar serien till att möta de utmaningar som har påverkat branschen utan att kompromissa med Kiiltos höga kvalitetsstandarder.

Utöver produkternas effektivitet och hållbarhet har deras användarvänlighet fått beröm från våra kunder. Kiilto Pro Pure är ett ansvarsfullt val också eftersom produkterna i serien utvecklas och tillverkas i Finland, nära våra kunder. Lokal produktion möjliggör bland annat tanktransport inom Finland, vilket minskar utsläppen från transporten av rengöringskemikalier avsevärt.