Lösningar / Professionell rengöring /

Hygieniska våtrum

Våtrum, såsom tvättstugor, bastun, toaletter, poolområden och omklädningsrum, kräver en hög standard av hygien. En noggrann rengöring med rätt produkt och metod kommer att garantera ett bra resultat.

Att uppnå en god nivå av hygien i våta utrymmen

Spa- och badhusanläggningar kräver hög hygiennivå, och ju fler kunder, desto mer smuts ackumuleras. Kvalitetsstandarder för vattnets renhet i poolen har fastställts och testas regelbundet av myndigheterna.

Om ytor inte rengörs korrekt ökar antalet mikrober snabbt till en skadlig nivå i den varma och fuktiga miljön. Därför är noggrann planering av städningen, tillsammans med en aseptisk arbetsordning, avgörande för att uppnå den önskade renhetsnivån.

Kiilto Pro-rengöringsmedel avsedda för våta områden och en professionell städpersonal garanterar den höga nivån av hygien som krävs för faciliteter med våtrum.


Aseptisk rengöring

Rengöring avlägsnar smuts och mikrober från ytor och förhindrar deras spridning till andra ytor. Ett bra resultat kan endast uppnås med korrekt genomförd rengöring, vilket innefattar god handhygien, rena skor, rena maskiner och utrustning samt användning av personlig skyddsutrustning vid behov.


Den aseptiska arbetsordningen

  1. Om anläggningen har golvavlopp, rengör dem innan du går vidare till andra ytor för att förhindra att smuts sprider sig till redan rengjorda ytor senare
  2. Arbeta systematiskt från de renaste ytorna till de smutsigare ytorna
  3. Arbetuppifrån och ned, med undantag av att rengöra vertikala ytor nedifrån och upp.


Aseptisk arbetsordning bör tillämpas inte bara på enskilda ytor utan även som helhet vid rengöring. Starta alltid rengöringen på den renaste platsen och fortsätt mot de mindre rena områdena. När du rengör ett område, börja från den renaste ytan och arbeta mot de mer smutsiga.


Personlig skyddsutrustning

De rengöringsmetoder och medel, liksom arbetsmiljön som innehåller fukt och temperaturvariationer, kräver användning av skyddsutrustning. Säkerheten garanteras genom att bära skyddshandskar, skyddsglasögon, andningsskydd, skyddsförkläde och tvättbara skor med bra grepp. Vid arbete nära pooler rekommenderas en livboj och särskild försiktighet för att förebygga fall.

Hygien i olika våta områden

Vi har utarbetat instruktioner för en heltäckande rengöring av olika våtrum och facilitetsområden. Klicka nedan för att läsa dem eller ladda ner riktlinjerna så att du alltid har dem tillgängliga: