Entrreprenad golvavjämning så fungerar det

Entreprenad golvavjämning – så här går det till

1. Lära känna

Då du kommer med en förfrågan, blir en av våra erfarna säljare ansvarig för projektet och fungerar som din kontaktperson hos oss. Som uppbackning har du hela vårt team av specialister inom produktion, leverans, teknisk support, ekonomi och utförande

2. Gemensam målbild

Vi tar reda på leveransförhållanden och dina krav på prestanda, prisbild, tidsram och utförande, bland annat genom ett platsbesök. Ju tidigare vi kommer in i projekten, desto större möjlighet har vi att sänka kostnaderna för avjämning.

3. Förslag på lösning

Utifrån ovanstående tar vi, i nära samarbete med projekt- och produktionsledning, fram de mest kostnadseffektiva och bästa tekniska lösningarna. Vi föreslår också en tidsplan där golv-vjämning stör byggarbetsplatsen så lite som möjligt.

4. Offert med helhetspris

Förslaget presenterar vi i vår offert. Vi erbjuder en tydlig prisbild utan tillkommande kostnader som returfrakter och etableringskostnader.

5. Uppstart

Då du har valt oss som leverantör är det dags att gemensamt planera projektets genomförande. Det gör vi i ett uppstartsmöte.

6. Utförande

Vi ser till att kommunikationen på arbetsplatsen aldrig tystnar och säkerställer att allt sker planenligt. Alla data från leveransen registreras och lagras elektroniskt. Det ger god spårbarhet och kvalitetssäkring av både produkter och utförande.

7. Uppföljning

Erfarenhetsutbyte, slutbesiktning, statistik och produkt-dokumentation är självklarheter för oss. Med våra certifierade entreprenörer har du garanti både på arbete och material.

8. Långsiktigt arbete

Mellan varje projekt jobbar vi med kvalitetssäkring, kunskapsöverföring och kostnadseffektivisering utifrån just dina behov. Vårt bästa betyg är att du kommer till oss igen och igen.