Meet the Kiiltonians: Emma Lindahl / HR Manager, Kiilto Family AB

Emma Lindahl, HR Manager på Kiilto Family AB delar insikter om att skapa positiva medarbetarupplevelser och stötta företagets långsiktiga mål. ”Jag trivs med att röra mig mellan det strategiska och det operationella – där jag kan utmana och utveckla arbetssätt och administrativa processer,” avslöjar hon, samtidigt som friluftslivet blir en oväntad inspirationskälla för att hantera oväntade situationer.

Vad innebär din roll?

Min roll som HR Manager innebär ett fokus på att arbeta nära människorna i Kiilto och hantera olika personalfrågor. Jag strävar efter att skapa en positiv arbetsmiljö där all personal trivs, mår bra och är engagerad. Dessutom är en viktig del av min roll att coacha och stötta koncernens chefer i frågor som rör personal och organisation. Jag har övergripande ansvar för områden som anställningsavtal, rekryteringar, befattningsbeskrivningar, introduktion av nyanställda, medarbetarsamtal, löneförhandlingar, lönekartläggning, rehabiliteringsfrågor samt att driva och genomföra utvecklings- och förändringsprocesser inom koncernens bolag i Sverige, Danmark och Norge.

Kan du beskriva din karriärväg?

Jag inledde min yrkeskarriär i Oslo på ett rekryteringsföretag efter att ha läst arbetsvetenskap med inriktning mot konfliktlösning på Göteborgs Universitet. Efter 8 år inom rekryterings- och bemanningsbranschen kände jag att det var dags att bredda min kompetens inom HR. Under de senaste 7 åren har jag arbetat som HR Business Partner och Global HR Manager först på ett IT-företag och sedan på ett medtechbolag, innan jag började på Kiilto i oktober 2023.

Varför väljer du att stanna kvar på Kiilto?

Trots att jag är relativt ny i min roll trivs jag otroligt bra på Kiilto. Företagets varma och engagerade atmosfär är tydlig, och det är en sann förmån att få arbeta med kompetenta, trevliga och inspirerande människor. Jag motiveras även av Kiiltos starka fokus på hållbarhet och de ambitiösa mål som är kopplade till miljön. Kiilto präglas av engagerat ledarskap och duktiga medarbetare, och jag är väldigt glad över att ha blivit en Kiiltonian.

På vilket sätt gör ditt arbete skillnad?

Jag strävar efter att skapa värde genom att frigöra kraften och potentialen hos de människor som arbetar här. Det kan innebära att hitta lösningar och bidra till att optimera processer, eller att stödja medarbetare som av olika anledningar behöver hjälp, såsom samtal eller rehabilitering. Mitt mål är att skapa positiva medarbetarupplevelser och bidra till att stärka Kiiltos företagskultur. Tillsammans med mina kollegor arbetar jag strategiskt mot företagets långsiktiga mål. Jag trivs med att pendla mellan det strategiska och det operationella, där jag kan utmana och utveckla arbetsmetoder och administrativa processer för att frigöra tid och skapa trivsel och välbefinnande bland medarbetarna.

Har du någon hobby som inspirerar dig i ditt arbete?

Min huvudhobby är friluftsliv, och jag tillbringar mycket tid i skogen, ibland ensam och ibland med mina barn. Naturen ger mig energi och skapar lugn. Jag är också vandringsledare inom Friluftsfrämjandet och älskar att inspirera andra, oavsett ålder, att upptäcka naturen. På längre vandringar handlar det om att vara väl förberedd och kunna anpassa planerna snabbt om vädret förändras eller om någon blir sjuk eller skadar sig. På samma sätt fungerar det i mitt arbete som HR, där förberedelser är viktiga, men där det också krävs flexibilitet och förmåga att anpassa sig när oväntade situationer uppstår. Det är det som gör arbete med människor så givande!

Läs mer om mina kollegor: