Meet the Kiiltonians: Peter Forsberg / Örnsköldsvik, Sverige

Peter Forsberg blev en Kiiltonian när hans tidigare arbetsgivare TM Progress förvärvades av Kiilto 2018.  Han trivs i företaget och ser fram emot att fortsätta utveckla koncept och produkter inom sitt specialområde; golvavjämningsmassor med självutjämnande egenskaper. Kiiltos familjekänsla och framåtblickande miljöfokus motiverar Peter att prioritera projekt med stora volymer som gör skillnad på riktigt.

Vad innebär din roll?

"Jag är RDI-ansvarig för självutjämnande avjämningsmassor i Sverige, och Quality and Environment Manager på Kiilto AB."

Kan du beskriva din karriärväg? 

"Jag hade jobbat på TM Progress i ungefär 11 år när de köptes av Kiilto 2018, och det var så jag hamnade här för fyra år sedan. Min nuvarande position liknar den jag hade tidigare, jag arbetar med forskning och utveckling, produktkvalitet och miljöfrågor, men på Kiilto gör jag det i ett bredare perspektiv. Golvavjämning är mitt kärnkompetensområde, och det kräver i stor utsträckning både miljö- och kvalitetsengagemang."

Varför väljer du att stanna kvar på Kiilto?

"I min karriär har jag blivit upplärd av mycket mindre företag. Det första företaget bestod av totalt fem personer, det andra ungefär 15, och på TM Progress var vi 35 eller något sådant. Idag har Kiilto 900 medarbetare. 

Jag ser fram emot att få utveckla konceptet "golv som tjänst" i en mycket större och starkare organisation samtidigt som jag fortsätter att ha fokus på miljön.

Jag är också imponerad av hur Kiilto lyckas behålla familjekänslan i företagskulturen trots sin storlek. Både startup-anda och kunden i centrum har alltid varit en del av mitt DNA på jobbet.

Men miljöledarskapet är högsta prioritet för mig just nu. Och jag älskar det miljöfokus vi har i hela företaget. Kiiltos räckvidd och möjlighet att påverka växer för varje dag, särskilt nu när miljökraven och ambitionerna förändras."

På vilket sätt gör ditt arbete skillnad? 

"En av mina favoritleverantörer brukade hävda att avjämningsmassa är mer utmanande än raketforskning – åtminstone på molekylär nivå. 

Det finns mycket offentlig forskning om betong, men tekniken för självutjämnande golv är väldigt komplex och relativt okänd för utomstående. Det går inte att läsa sig till kunskapen, eller googla fram den.

I stället handlar RDI-arbetet om att hantera konsekvenserna av komponenterna du blandar, och lära dig under resans gång. Det är en hel del "trial & error" i laboratoriet och det finns inte många att fråga om tips och tricks. Så det bästa är att inkludera fler personer i processen, ju tidigare desto bättre, och dela erfarenheter och kunskap med varandra.

Att ligga i framkant innebär för mig att förbättra produkternas miljöprofil och prioritera de produkter som har stora volymer.

Häromdagen körde jag förbi ett hotell som har avjämnats med våra produkter, och en ishockeyarena där vi har lagt ungefär 500 ton avjämningsmassa. Det är roligt att kunna visa mina barn och vänner att Kiilto har levererat material till dessa prestigefyllda miljöprojekt. Jag har ju inte lagt själva golvet, men jag har ändå bidragit till produktens kvalitet och prestanda. 

Och framöver, ur ett koldioxidperspektiv, finns det hur mycket jobb som helst som jag kan göra i min yrkesroll, som kan göra skillnad på riktigt."

Har du någon hobby som inspirerar dig i ditt arbete? 

"Jag drar nytta av mitt intresse för flugbindning och flugfiske, det gör att jag blir mer kreativ. Jag kombinerar naturen med kreativitet och en gnutta vetenskap. 

Jag har alltid försökt att jobba brett. Som alla vet är forskning och utveckling komplexa områden inom kemi och miljö. Så det är en fördel att vara lite nördig, i mitt fall handlar det om flugfiske, science fiction eller Lego. 

Det händer att vi kombinerar vi Sci-Fi med avjämningsmassor här i labbet, och gör våra egna Kiilto Pro R2D2-robotar. Det finns många R2D2-kakformar på marknaden och vi har upptäckt att de funkar fint med avjämningsmassor också. Så i stället för att lägga resterna från kvalitetskontrollproverna i deponiavfallet tillverkar vi R2D2-robotar ibland, eller djur, och tar med till förskolan så att barnen kan måla dem. Det står en på mitt skrivbord just nu."

En öppen innovationskultur 

"Precis som företagen jag nämnde tidigare så kämpade Kiilto också med begränsade resurser i början. Men de hade idéerna, och de hade entreprenörskapet. Den andan har aldrig försvunnit. Det märks att vi på Kiilto gillar det vi gör och att vi lägger ner all vår kraft på att göra det.  

För att upprätthålla den här innovationskulturen, som hela tiden upptäcker problem och utvecklar lösningar, är det viktigt att kombinera nyfikenhet med kunskap och erfarenhet. Det måste vara en öppen och transparent organisation. För mig är det här en del av familjekänslan i företaget – vi hjälper varandra, vi pratar med varandra, vi stöttar varandra. Ingen kan ha koll på alla perspektiv samtidigt, så vi måste dela med oss.

Det är också viktigt att ha modet att genomföra innovationer. Att våga tro stenhårt på en idé och lansera den på marknaden."