Meet the Kiiltonians: Robin Ambré/ Managing Director, Professionell hygien

Robin strävar efter att lotsa företaget mot en visionär framtid år 2080. Med en gedigen bakgrund inom affärsutveckling och försäljning delar Robin sin resa till Kiilto och hur företagets imponerande engagemang för miljöansvar och kompetens blev en avgörande faktor.

Vad innebär din roll?

Jag har förmånen att jobba som VD för KiiltoClean AB. Kiilto har en långsiktigt vision som sträcker sig så långt som 2080 där min roll är att säkerställa att vi utvecklar våra medarbetare och organisationen enligt den strategi vi lagt för att nå visionen.

Kan du beskriva din karriärväg?

Jag har primärt jobbat i roller där affärsutveckling och försäljning varit i fokus. Innan jag kom till Kiilto arbetade jag som nordisk chef över en annan internationell kemikalieproducent med fokus på hygien under sju år. Redan 2019 kom jag i kontakt med Kiilto när min dåvarande arbetsgivare fann ett givande partnerskap med Kiilto. Jag blev imponerad av Kiiltos höga ambitioner inom miljöledarskap och den kompetens som finns inom Kiilto.. När möjligheten dök upp om att bli en del av detta grymma gäng fanns det inte mycket att tveka på.

Vilken vision och strategi har du för företaget?

Vår verksamhet styrs av ett starkt engagemang för framtiden: en beslutsamhet att vara en miljöledare i vår bransch och en expertpartner för våra kunder. Vår vision sträcker sig till år 2080, där vi strävar efter att lönsamt producera och sälja hållbara lösningar. Vi tar dagligen steg mot denna framtid tillsammans med våra kunder. På ett mer personligt plan trivs jag med att jobba med något som är viktigt. Vi alla kan relatera till hur viktigt det med en god hygien, inte minst med tanke på Corona pandemin. Att bidra till att upprätthålla hög hygienstandard inom kritiska sektorer som sjukvård, livsmedelsindustri och kök ger vårt arbete en djupare mening. Min ambition är att driva den nödvändiga förändringen mot en mer hållbar och cirkulär affärsmodell, där vi ännu effektivare tar hänsyn till jordens resurser och samtidigt axlar ett socialt ansvar.

För att förstärka detta strävar både Kiilto och jag efter att utveckla våra medarbetare och skapa en trivsam arbetsplats. Eftersom vi spenderar en betydande del av vår vakna tid på arbetsplatsen är det av stor vikt att vi trivs och kontinuerligt utvecklas. En positiv atmosfär och gemenskap gör oss starkare när vi tar itu med utmaningar och stöttar varandra. Som arbetsgivare främjar vi rörelse och glädje, och föregick förra året med ett deltagande i ett motionslopp följt av en gemensam grillkväll.

På vilket sätt gör ditt arbete skillnad?

Jag är övertygad om att vårt arbete har en betydande påverkan på många. Medvetenheten om att god hygien är avgörande för hälsa är allmänt erkänd idag, och vi är en nyckelaktör inom detta område. Som pålitlig partner för kritiska sektorer, där hygien är avgörande för våra kunders verksamhet, ser jag hur våra dagliga beslut stärker vår roll som miljöledare och bidrar till att skapa de bästa lösningarna för våra kunder. Att jobba för ett företag med en långsiktig vision och som uppmuntrar till innovation, även om det innebär att inte alltid lyckas, skapar en gynnsam miljö för att utveckla de nödvändiga och innovativa lösningarna som krävs för att vara en föregångare inom miljöledning.

Har du någon hobby som inspirerar dig i ditt arbete?

En betydande hobby för mig är triathlon, vilket på många sätt fungerar som en inspirationskälla i mitt dagliga arbete. Triathlon är en uthållighetssport där målet ligger långt fram i tiden, och det är av yttersta vikt att bryta ner loppet i mindre etapper. På samma sätt betraktar jag vår vision och strategi. Vår vision styr våra strategiska beslut, men genom kortare strategiska mål ser vi till att kursen håller mot 2080. För dem som inte har prövat triathlon gäller det att förstå att ingen vinner loppet redan den första timmen.

Läs mer om mina kollegor: