Att designa för att minimera avfall och maximera materialcirkulationen kan framtidssäkra produkter

Sedan januari 2023 har Kiilto varit en del av utbildningsprogrammet Circular Design – a path towards circular economy som fokuserar på att fördjupa sig i principerna för cirkulär design och utveckla genomförbara koncept som genererar mindre avfall och föroreningar. Sammanlagt 50 finska företag från olika branscher och av olika storlekar valdes ut för att bli experimentella föregångare för en ny era av hållbarhet, innovation och konkurrenskraft.

Vårt tänkande är i en förändringsfas

Den ettåriga utbildningen bestod av två spår: det ena för strategiska beslutsfattare, och det andra för personal som arbetar med produkt- och tjänsteutveckling, marknadsföring och varumärkes- och kundupplevelse. Modulerna varierade i format, presenterade ny information och erbjöd möjligheter till nätverkande via evenemang, workshoppar, podcaster och webbseminarier.

– Genom olika interaktioner fick vi praktiska exempel från andra företag på hur de använde cirkulära designprinciper i sitt arbete – till exempel ett företag som renoverade sina skogsbruksmaskiner istället för att köpa helt ny utrustning, säger Viivi Kettula, miljöchef på Kiilto.  

– Podcasterna var särskilt intressanta, eftersom experterna på cirkulär ekonomi inte var rädda för att dela med sig av sin syn på hur marknaden förändras eller misslyckas, tillägger Kettula.

Alla 50 företag, inklusive Kiilto, valdes ut efter en ansökningsprocess. Bland deltagarna fanns företag från olika branscher och av olika storlekar, till exempel Stora Enso, UPM Raflatac, Martela, Helkama Velox och Genelec.

– Det fanns mycket branschkunskap inom samma program – från textilier och möbler till konsumenthygien och IT, säger Tomi Nissinen, RDI-chef på Kiilto.

Påskynda den cirkulära inlärningen 

Upp till 80 procent av en produkts miljöpåverkan avgörs under designfasen. Därför är det brådskande att införliva principerna för cirkulär design i nya strategier och produkt- och tjänsteinnovationer som en dellösning på klimatförändringar, överkonsumtion av råvaror och förlusten av biologisk mångfald.

– Cirkulärt designtänkande är något vi redan gör på Kiilto, till exempel ”Vårt löfte till miljön” och våra livscykelanalyser, men det här programmet har givit oss mer strukturerat material att införliva i vår projektledning och andra hållbarhetsinitiativ, säger Jussi-Matti Kauko, RDI-chef på Kiilto.

Efter varje modul höll Kiilto-deltagarna interna sammanfattningar för den bredare organisationen för att diskutera lärdomar och planera genomförbara åtgärder. Det ökade intresset gjorde det möjligt att utbyta idéer på mer lika villkor.

– De teman och frågor som rör den cirkulära ekonomin är inte okomplicerade eller lätta att förstå. Det krävs mycket övning och upprepning för att nå en djup förståelse, särskilt för personer som inte kommer i kontakt med frågan dagligen, fortsätter Kauko. 

9R-ramverket är en enkel men effektiv väg framåt

Den cirkulära ekonomin handlar i grund och botten om att generera mindre avfall och föroreningar, förlänga produkters och materials livscykler och låta naturen återhämta sig.

Ett ramverk baserat på nio gemensamma strategier för cirkulär ekonomi introducerades under utbildningsprogrammet, vilket företagen tyckte var ett användbart verktyg för att undersöka hur material kan användas och återanvändas i så stor utsträckning som möjligt, samtidigt som avfall och miljöförstöring minimeras.

9R-ramverket, anpassat baserat på Potting et al. (2017)

– Att ersätta eller uppgradera produkter till tjänster för att bättre kontrollera materialflöden och återvinningen av avfall var ett nytt sätt att tänka som kom fram genom programmet, säger Maija Kulla-Pelonen, RDI-chef på Kiilto.

Jämfört med den linjära take-make-waste-modellen kan en övergång till en mer cirkulär och hållbar affärsmodell bidra till att återställa planetens ekologiska balans och samtidigt säkerställa ett företags konkurrenskraft när det gäller regelefterlevnad, kundrelationer, differentierad innovation och långsiktig hållbarhet.

En lång resa från banbrytande lösningar till införlivande på bred front

För att överbrygga klyftan mellan dagens affärsmetoder och morgondagens affärsmodeller krävs dock en grundläggande förändring av tankesätt, samarbete och investeringar.

– Att övervinna utmaningarna med omställningen till cirkulära metoder handlar om mod och ständig aktivitet. Vi måste bli bekväma med att dela med oss av information och att experimentera tillsammans så att vi kan koppla ihop värdekedjor på ett nytt sätt. Pionjärer kan vara spännande, men vi måste involvera fler för att marknaden ska bli standardmässig och tillgänglig så snart som möjligt, säger Tomi Takala, Business Area Director, Industry vid Kiilto.

Ytterligare bakgrund:

  • Utbildningen är ett initiativ från det strategiska programmet för cirkulär ekonomi som leds av Miljöministeriet i Finland. Design Forum Finland, som främjar användningen av design i företag, och Ethica Oy, som är experter på cirkulär ekonomi, ansvarar för genomförandet i samarbete med VTT, SYKE, Sitra, Frankly Partners, Miltton och Alice Labs.