Kiilto i nytt samarbete för att leverera nästa generations miljövänliga byggmaterial

Finlandsbaserade Kiilto, ett internationellt ledande kemikalieföretag, presenterar nu ett samarbete med materialteknikföretaget Betolar. Det spännande nya samarbetet kommer att mynna ut i minskade koldioxidutsläpp inom byggsektorn. 

Byggsektorn står för ungefär 20 procent av de globala utsläppen; faktum är att den senaste IPCC -rapporten tydligt betonar att innovation behövs för att industrin ska minska sina koldioxidutsläpp. Att ersätta cement med ett mer hållbart alternativ är en utmaning för hela sektorn. Kiilto samarbetar med Betolar, ett finlandsbaserat materialteknikföretag, för att vara en del av lösningen.

Betolar har utvecklat Geoprime lösningen, som drar nytta av industriella biprodukter för att skapa ett alternativ till cement. Kiiltos ambitiösa mål är att  detta nya material ska ersätta cement som bindemedel i golvavjämning, till att börja med, och därefter fortsätta den krävande produktutvecklingen med övriga produkter som idag innehåller cement.   

”Vi är glada över att tillsammans utveckla dessa viktiga nya miljölösningar. Det här är ett stort steg framåt i vår resa till miljöledarskap i vår bransch”, säger Miikka Haapa-aho, affärsområdeschef för bygg på Kiilto.

”Vi ser två viktiga miljöfördelar. För det första, att byta ut cement mot industriella biprodukter minskar koldioxidavtrycket för råvaror med upp till en femtedel. För det andra minskas användningen av naturresurser avsevärt genom att använda restprodukter vid tillverkning av byggmaterial”, säger Juha Leppänen, Chief Innovation Officer & grundare av Betolar.


Miikka Haapa-aho, affärsområdeschef för bygg på Kiilto

Enorm miljöpotential för hela branschen

När det gäller produktionsvolymer är  golvprodukter en av de största produktkategorierna I Kiiltos byggverksamhet. Det innebär en enorm möjlighet att avsevärt minska koldioxidutsläppen i hela värdekedjan när det gäller att skapa ett nytt, miljövänligt alternativ till denna typ av produkt.

Både Kiilto och Betolar har en stark  expertis inom produktutveckling baserad på vetenskaplig forskning. Betolars lösningar har redan implementerats framgångsrikt i cementindustrin, men golvbeläggningar är en helt ny typ av applikation för denna råvara, som kräver grundlig forskning och omfattande testning.

”Våra RDI-insatser är hårt fokuserade på att minska miljöpåverkan. Produktutveckling, som syftar till stora genombrott är komplexa, men våra initiala tester ser lovande ut. Det är verkligen fascinerande och inspirerande att vara delaktig i denna typ av avancerat RDI-arbete,” säger Kiiltos RDI, kvalitets- och miljöchef, Peter Forsberg.

Samarbetet förstärks genom en kapitalinvestering från Kiilto Ventures

Med en ny investering från Kiilto Ventures går Betolar nu också med i gruppen innovativa företag i Kiilto Ventures portfölj. Kiilto Ventures mål är att utforska innovationer och partnerskap som stöder Kiiltos strategiska mål om miljömässigt ledarskap, vilket expanderar gränserna för de nuvarande Kiilto-företagen.

”Vi har kompletterande expertis, gemensamma värderingar och enastående miljötänk. Detta är en stark grund. Utöver våra investeringar är vi mycket glada över möjligheten att gemensamt utveckla miljösmarta lösningar för framtiden,” säger Ville Solja, Kiiltos chef för affärsutveckling.

Mer information:

Miikka Haapa-aho, affärsområdeschef/bygg, Kiilto, tel. +358 40 7510 813, miikka.haapa-aho@kiilto.com

Peter Forsberg, RDI, kvalitets- och miljöchef, Kiilto, tel. +46702999445, peter.forsberg@kiilto.com

 

Kiilto i korthet

Kiilto är ett växande, familjeägt företag, med över hundraårig historia och en vision sträcker sig till 2080. Kiilto utvecklar, producerar och marknadsför kemiska industrilösningar inom fyra affärsområden: byggsektorn, industrilim och brandsäkerhet, professionell hygien och konsument varor. De viktigaste principerna bakom Kiiltos verksamhet är miljöledarskap, närhet och engagemang för framtiden. Kiilto finns i 11 länder och har cirka 1000 innovativa anställda. År 2020 uppgick koncernens nettoomsättning till 294 miljoner euro. www.kiilto.com

Betolar Ltd i korthet

Betolar är ett finskt materialteknikföretag som erbjuder hållbar och miljövänlig betongproduktion med Geoprime®. Lösningen omvandlar flera tidigare oanvända omfattande sidoströmmar från industrier till ett substitut för cement.

Genom att optimera befintliga tillverkningsprocesser kan Betolars AI-baserade innovation avsevärt minska koldioxidutsläppen jämfört med traditionell cementbaserad betongproduktion. Betolars uppdrag är att möjliggöra grön omvandling av olika industrier med sina licensierade lösningar, särskilt inom bygg-, betong-, cement- och gruvindustrin. www.betolar.com