Kiilto KeraSafe+ tätskiktssystem är det enda som klarat LF-testet för fjärde gången i rad

Länsförsäkringar (LF) och Byggkeramikrådet (BKR) har ännu en gång testat de vanligaste tätskikten för badrum i ett intensivt stresstest, vilket motsvarar 30 års användning av ett kaklat badrum. Kiilto KeraSafe+ tätskiktssystem är det enda på marknaden som har klarat de fyra senaste testerna utan anmärkningar.

Enligt siffror från Länsförsäkringar anmäls det in årligen 80 000 vattenskador i Svenska hem. 15 procent av antalet skadefall beror på läckage i tätskikten i våtutrymmen. Skador som kostar mellan sex till tio miljarder att reparera. Att tätskikten läcker är inte bara ett kostsamt problem ekonomiskt utan också ur miljösynpunkt.

– Vi välkomnar att Kiiltos produkter testas externt och det är positivt att det genomförs, det lyfter hela branschen. Det blir ett kvitto på att vi har kvalitativa produkter vilket såklart är bra för oss, entreprenörerna, slutkonsumenten och inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Johannes Widenström försäljningschef på Kiilto.

I testet ingick de 19 vanligaste tätskiktssystemen på marknaden

Samtliga leverantörer bjöds in att vara med vid montering och demontering av tätskikten. Det sammanvägda resultatet visar att 10 av de testade tätskikten läckte vilket motsvarar 53 procent och nio av dem klarade sig utan läckage. Bara ett tätskikt har klarat testat de fyra senaste gångerna, Kiilto KeraSafe+. 

Testet finansierades av Länsförsäkringars Forskningsfond tillsammans med BKR och genomfördes av RISE som har lång erfarenhet av motsvarande tester, till exempel när ett tätskikt ska branschgodkännas.

– Vi är både stolta och glada över testresultatet och det ger oss ett tydligt bevis på att våra produkter håller över tid. Det stärker oss också i vår filosofi kring produktutveckling. Kiilto har alltid haft ambitionen att tillhandahålla robusta produkter och system som är användarvänliga och pålitliga när de väl är på plats, säger Robert Andersson produktchef på Kiilto.

Mer om testet

Här kan du ta del av testresultatet i sin helhet:
https://www.lansforsakringar.se/stockholm/privat/forsakring/forebygga-skador/vattenskador/tatskikt/test-av-tatskikt/

Kontakt

Johannes Widenström, Försäljningschef, Kiilto AB
E-post: johannes.widenstrom@kiilto.com

Robert Andersson, Produktchef, Kiilto AB
E-post: robert.andersson@kiilto.com