Meet the Kiiltonians: Christopher Mills, Head of Innovation

Christopher Mills började på Kiilto som sommarpraktikant för över tio år sedan. Nu är han Head of Innovation och brinner för att lösa globala hållbarhetsutmaningar med hjälp av kemi och samarbete. Hans inställning till innovation och kontinuerligt lärande har sina rötter i startup-världen.

"För att förbättra miljön måste man vara modig och gå dit ingen har gått förut."   

Vad innebär din roll?  

"Jag är kemist och startup-entusiast och driver miljöinnovation inom Kiiltos affärsområden bygg, och industrilim och flamskydd. Jag fungerar också som stöd till Kiilto Ventures när det gäller utveckling och kommersialisering av nya hållbara, datadrivna idéer och tekniker."

Hur har din karriärväg på Kiilto sett ut?   

"Jag började på Kiilto när jag fortfarande studerade vid Tammerfors yrkeshögskola. Några vänner i mitt idrottslag hade gjort sex veckors arbetspraktik på Kiilto, och var nöjda, och då bestämde jag mig för att också söka dit. Både jag och min handledare tyckte att Kiilto skulle passa mig bra. Och efter praktiken erbjöd Kiilto mig forskningstjänster på både kandidat- och mastersnivå.  

Under de senaste fem åren har jag jagat nya projekt och större utmaningar, det håller mig alert och ständigt uppdaterad om den föränderliga världen omkring mig.

Jag har varit här i tio år nu. På Kiilto innebär det att jag fortfarande är junior. Vi har en del kolleger som har varit här i 30 eller till och med 40 år. Vad de har sett och åstadkommit under sin tid, och vad jag har gjort under min tid, bevisar att det inte spelar någon roll var man är idag, utan var man vill vara imorgon."

Har det funnits någon särskild vändpunkt?  

"Jag är nog lite partisk, men den första interna tävlingen Kiilto Up ökade min förståelse för startup-scenen och hur man presenterar en idé och skapar en övertygande affärsidé.  

Vi fick jobba med ämnen och frågor som låg utanför vårt dagliga arbete. Detta uppmuntrade mig att utveckla mig själv, inte bara som anställd, utan som entreprenör, en person som sporrar mina delar av organisationen och ställer fler "tänk om" -frågor."

På vilket sätt gör ditt arbete skillnad?  

"Vårt arbete på Kiilto gör att vi skapar arbetstillfällen. Genom att anställa likasinnade människor kan vi samla och samordna olika idéer och omvandla dem till något framgångsrikt som är lite bättre än det som redan finns.  

Men jag måste hela tiden påminna mig själv om att vi har blicken så långt in i framtiden att det måste ingå ett speciellt slags tålamod i vårt sätt att arbeta, och i våra ambitioner att göra skillnad.

Vår vision om att vara ett framgångsrikt företag även år 2080 låter långt borta, men det är ganska nära, speciellt om vi tänker på hur lång tid det tar för ny teknik att förändra världen. Och för mig börjar miljöledarskap med att sprida positivt inflytande så långt, så brett och så snart som möjligt."

Vilka personliga intressen inspirerar ditt professionella arbete?  

"På sommaren och hösten gillar jag att vara utomhus och bara leva av naturen i en vecka. Under dessa sju dagar kanske jag bara träffar en annan vandrare. Denna fridfullhet är ett privilegium som är värt att värna om. Den är unik för vår miljö. Och de här orörda platserna hjälper till att tydliggöra vad vi gör rätt, och fel, när det gäller en hållbar livsstil.   

 

Något naturen har lärt mig är effektivitet. Vi människor kan kopiera processerna hos levande växter och djur i en industriell miljö för att lösa komplexa problem. Detta innovativa koncept kallas biomimetik och det kan hjälpa oss att utveckla lösningar som är regenerativa till sin utformning och har en positiv inverkan på miljön.   

Ibland kan forsknings- och utvecklingsarbete kännas som en lång vandring med toppar och dalar. Det finns en del falska höjdpunkter och låga delar, men det hindrar mig inte från att fortsätta gå när det blir svårt. Det är i utkanten av sin komfortzon man lär sig mest."

Varför valde du Kiilto?  

"För varumärkets goda rykte, och företagskulturen. Kiilto är en tillåtande miljö där det mesta är möjligt. Det finns vissa saker som du måste göra, men du har också stor frihet att följa din egen nyfikenhet och arbeta med det som intresserar dig. 

Kiiltos starka varumärke är en tillgång som gör att vi kan föra samtal med andra företag som kan hjälpa oss att göra skillnad. Ju fler människor som känner till Kiilto, desto större möjligheter har vi att samarbeta. Och framtiden för näringslivet som helhet är inte företag som gör allting själva. Framtiden är nätverk, och plattformar. Och företag som samarbetar med varandra."