När företag investerar i miljökompetens utvecklas även kunderna – och hela branschen

Environmental Manager Viivi Kettulas beräkningar hjälper både Kiilto och dess kunder att ta miljöbeslut baserade på fakta.

Environmental Manager Viivi Kettula arbetar dagligen med olika typer av miljöberäkningar. Hon anser att alla miljöåtgärder bör baseras på forskningsdata och noggranna uträkningar.

”Kiiltos miljöarbete omfattar allt från grön energi, förpackningar och logistik till tjänster och material. Vi sätter upp ett konkret mål för varje område, och sedan arbetar hela företaget hårt för att nå de här målen. Min uppgift är att göra beräkningarna, och samla in siffror och fakta som hjälper oss att bedöma miljökonsekvenserna av våra olika produkter och åtgärder”, säger Kettula.

”Den här processen gör också att hela organisationen lär sig mer om vår miljöpåverkan.”

Även kunderna lär sig nya saker. Viivi Kettula påpekar att arbetet med miljöfrågor är ganska nytt för några av kundföretagen, medan andra har haft minskning av miljöpåverkan på agendan sedan länge. Informationen om Kiiltos miljöarbete, och hur företagets produkter påverkar miljön, är också till hjälp för kunderna.

”När vi erbjuder mer fakta om våra produkters miljöpåverkan kan våra kunder i sin tur använda den informationen i sina egna miljökalkyler och i sin verksamhet”, säger hon

”Till exempel är frågor som rör skydd av biologisk mångfald relativt nya för alla företag. När företagens miljöspecialister lär sig mer om detta, och utbyter information via gemensamma forum, ökar hela branschen sin kunskap i ämnet.”

Verktyg för produktutveckling

Kettula gör livscykelanalyser (LCA) för att ta fram en helhetsbild av hur stor miljöpåverkan en produkt från Kiilto har under hela sin livscykel. Utifrån dessa bedömningar tar hon sedan fram långa och omfattande miljöproduktdeklarationer (EPD) tillsammans med en extern expert.

”Beräkningarna visar till exempel var utsläppen kommer ifrån, och det ger oss ett värdefullt verktyg för att stödja produktutvecklingen. Om en produktutvecklare vill veta vilken miljöpåverkan en ny lösning har kan vi enkelt kolla det genom att jämföra den nya lösningen med en beräkning som jag har gjort tidigare. Vi ser exakt hur vi fått fram det förra resultatet, och på vilket sätt den nya lösningen kommer att förändra det.”

Att ta itu med indirekta utsläpp

Viivi Kettula tar även fram utsläppsberäkningar på organisationsnivå. I dessa beräkningar ingår Scope 3-utsläpp, dvs. indirekta utsläpp, som till exempel kan bero på råvaruproduktion.

Kettula betonar att Kiilto har investerat mycket i bland annat grön energi och lyckats minska sina utsläpp av växthusgaser betydligt.

”För närvarande är de flesta av Kiiltos utsläpp indirekta utsläpp, och för att minska dem måste vi – tillsammans med våra partners – fokusera på leveranskedjan och utsläppen som är relaterade till produktionen av våra råvaror.”

Det viktigaste är att agera

Kettula säger att Kiilto planerar att uppdatera sitt löfte till miljön genom att skärpa de befintliga målen och även införa nya. Företaget har också tagit upp nya frågor, och målet är att i framtiden inkludera till exempel biologisk mångfald i löftet.

”Vi vill fortsätta att inkludera fler ämnen i vårt löfte, och därför kommer vi också att fastställa mål för att skydda den biologiska mångfalden. Utmaningen är dock att den biologiska mångfalden är en ny och komplex fråga som ännu inte har några allmänt använda indikatorer.”

Hon betonar att även om det för närvarande inte finns några exakta indikatorer, så finns det saker som kan göras redan nu.

”Vi har till exempel genomfört ett projekt för att skapa ängar i närheten av våra fabriker i Lempäälä och Åbo, eftersom vi vet att ängar gynnar naturen.”

Samarbete ger styrka

Kiilto har medvetet valt att investera i miljökompetens, och Viivi Kettula har arbetat på Kiilto sedan 2020. Hon är inte bara miljöchef utan också tävlingsidrottare, och lagkapten för Finlands landslag i cheerdance. I år har hon vunnit både VM-brons, EM-guld och det finska mästerskapet.

”Inom lagidrott når man ingenstans utan ansträngning, gemensamma mål och hårt långsiktigt arbete. Det finns en närmast magisk styrka i ett samarbete när allting faller på plats.”

Viivi tycker att hennes arbete på Kiilto har mycket gemensamt med lagsport.

”De bästa resultaten uppnår vi inte som individer, utan tillsammans som ett team, företag eller till och med som en hel bransch. För att uppnå våra miljömål behöver vi hjälp från alla Kiiltos anställda och från medlemmarna i vår leveranskedja. Kiilto vill föregå med gott exempel och hjälpa våra kunder att uppnå sina egna miljömål.”