Siktar du högre? Gå på djupet som Kiilto Explorer

Metaforen om att klättra uppåt förekommer ofta i samband med ämnet karriärutveckling. På Kiilto tror vi dock att de viktigaste lärdomarna om ledarskap hittas genom att dyka ner i olika djup. Djupet inom oss själva – där vi hittar drömmar, rädslor och motivation, och djupet i organisationen och gemenskapen. Båda dessa djup är komplexa att navigera i och kräver att vi ser saker tydligt.

Den som ska leda ställer sig ofta frågorna: Vem vill jag påverka och vad ska jag prioritera? Hur ska jag göra för att leda förändring och engagera människor så att vi tillsammans når målen? Hur kan jag leda mig själv, mina medarbetare och mitt företag på ett bättre sätt?

En grupp Kiiltonians fördjupade sig i dessa frågor i Kiilto Explorer: Courage, Leadership and Culture, ett fyra månaders utvecklingsprogram inom ledarskapskompetenser som organiserades av Hanken & SSE Executive Education.

Företaget växer med människorna

Idag måste den som arbetar i en komplex matrisorganisation leda och påverka olika interna och externa intressenter, detta gäller oavsett roll och ansvarsområde. Ledarskapsfärdigheter är inte längre en lyx, utan något alla måste ha kunskap om i det dagliga arbetet och för att kunna bidra till företagskulturen, medarbetarnas välbefinnande och företagets motståndskraft.

Tiina Lautala, People Development Lead på Kiilto, beskriver bakgrunden till programmet:

”Vi ville skapa en effektiv utbildningsresa som täckte in viktiga utvecklingsbehov inom ledarskap, och som gav deltagarna redskap för att driva och odla vår tillväxt och kultur. Våra tidigare internationella utbildningsprogram inom ledarskap gav oss en bra grund att utgå ifrån. Därifrån gick vi längre och djupare: för att framgångsrikt leda andra och kunna leda ett företag måste man först lära känna sig själv. Från insidan och ut. På Kiilto anser vi att personer i specialistroller behöver samma ledarskapsfärdigheter som alla andra ledare.”

Tre viktiga ledarskapskompetenser

Målet med programmet var att inspirera Kiiltonians att utforska de olika aspekterna av ett effektivt, dagligt ledarskap som gör det möjligt för både människor och företag att förnya sig och växa.

Målen för de tre ledarskapskompetenserna i programmet var:

  1. Led dig själv: Skapa dina egna erfarenheter och framgångar, öka din självkännedom och bygg på dina personliga styrkor.
  2. Led människor: Öka din kompetens att leda och påverka andra i syfte att driva förändring och högpresterande verksamhet.
  3. Led företag: Förbättra dina affärskunskaper.

Video: 9 Kiiltonian tips on how to develop a growth mindset 
 

Hälsningar från upptäcktsresenärerna

Maciej Trzoch, Managing Director på Kiilto Polen, beskriver sin erfarenhet av Explorer som en spännande och ärlig inre resa där han också mötte människorna runt honom:

”Nu inser jag ännu mer än förut att det är genom att känna mig själv som jag kan påverka andra på ett positivt sätt och medvetet leda teamet i rätt riktning. Vi är alla individer och jag är övertygad om att just denna mångfald är en av våra största fördelar. Det krävs stort mod och ömsesidigt förtroende inom en grupp för att våga experimentera och hitta nya vägar, men också för att alla ska våga stå på sig utan rädsla för kritik, när man har känslan av att gruppen går i fel riktning.”

Kiiltos Communications Manager Satu Makkonen beskriver utvecklingsprogrammet som en insiktsfull, äventyrlig och mångsidig läroresa:

”Jag gillade särskilt den grundliga inledningen, där vi fick gå på djupet med våra egna styrkor och utvecklingsområden. Jag vill också tacka för den varma och öppna atmosfär som programmets ledare, Hannamari Kuosa lyckades skapa. Den var avgörande för vår helt igenom ärliga självreflektion och för alla givande, ögonöppnande diskussioner om ledarskap mellan deltagare från olika Kiilto-länder.”

”Att arbeta med Kiiltos HR-team och ledning, och utforma ett inspirerande, roligt och effektivt program tillsammans med dem var en mycket givande upplevelse även för mig”, säger Hannamari Kuosa från Hanken & SSE. ”Vi började med att prata med människor från Kiiltos olika verksamhetsländer för att ta reda på deras behov och önskemål. Deltagarna var fantastiskt kreativa och ville verkligen pressa sig själva och gå utanför sina komfortzoner för att lära sig nya saker. Vilket inspirerande team!”