Ny avjämningsmassa med en av branschens absolut lägsta CO₂-profiler – Kiilto Pro rECO

I vår senaste avjämningsmassa Kiilto Pro rECO har vi minskat klimatbelastningen med 33 procent, jämfört med det typiska värdet i Boverkets klimatdatabas. Det betyder att Kiilto Pro rECO har en av branschens absolut lägsta CO₂-profiler. Något som ligger i linje med vårt hållbarhetsarbete, Our Promise to the Environment.

Kiilto har i många år varit en pionjär och en av de ledande aktörerna som tillverkare och leverantör av avjämningsmassor. Det är företagets senaste produkt Kiilto Pro rECO ett bevis på. Parallellt med arbetet att minska sin klimatpåverkan kompromissar Kiilto inte på kvalitén på produkterna.

Sänkt klimatavtryck med 33 procent

– När det gäller Kiilto Pro rECO har vi utvecklat ett bra produktkoncept till att bli ännu bättre. I denna produkt har vi sänkt klimatavtrycket med 33 procent jämfört med det typiska värdet i Boverkets klimatdatabas för avjämningsmassor med mindre än 17 procent cement, det vill säga den grupp av avjämningsprodukter som redan har lägst klimatpåverkan. Produktens klimatprestanda är styrkt enligt tredjepartsverifierade EPD-er*, berättar Peter Forsberg, FoU, kvalitet och miljöchef Kiilto.

Fokus vid utvecklingen av Kiilto Pro rECO har varit att reducera CO₂-profilen. Det har Kiilto gjort med välkända råvaror och 100 procent förnyelsebar el. Kiilto Pro rECO:s klimatavtryck är mycket lågt, med Global Warming Potential (GWP*) på 0,105 kilo CO₂-e/kg produkt.

En av världens absolut bästa

– Det betyder att produkten ur ett hållbarhets- och klimatperspektiv sannolikt tillhör en av världens absolut bästa i dagsläget. Jag har ännu inte lyckats hitta någon liknande produkt med lägre CO₂-profil, fortsätter Peter Forsberg.

Det har på senare tid tagits fram en ny standard för EPD (A2:2019) med förändrade beräkningsfaktorer. Dessa är i några fall mer belastande, vilket ger högre GWP för samma recept jämfört med den tidigare versionen (A1:2013), som de allra flesta produkterna på marknaden är utvärderade enligt. Kiilto Pro rECO är utvärderad enligt båda standarder. GWP-värdet som är relevant för jämförelse med andra produkter återfinns i Annex 1 i EDP:n.

Our Promise to the Environment – ett miljöprogram för framtiden

Våra kunder frågar efter ”klimatsmarta produkter”, vilket är en viktig del av hela vårt hållbarhetsarbete, som vi sedan flera år driver i form av ett miljöprogram kallat Our Promise to the Environment.

– Vi arbetar aktivt, brett och långsiktigt med hållbarhetsfrågorna. Ett av målen är att Kiiltos egna processer, Scope 1 och 2, ska vara CO₂-neutrala 2028.

Parallellt med Kiiltos hållbarhetsarbete har lagen om klimatdeklarationer, som infördes den första januari 2022, inneburit att produkternas CO₂-profil (GWP) fått allt större betydelse.

Ökad efterfrågan på produkter med lägre klimatavtryck

Lagen innebär att byggherrar ska redovisa den klimatpåverkan som uppstår vid uppförandet av en ny byggnad, i en så kallad klimatdeklaration som ska registreras hos Boverket i deras register för klimatdeklarationer. Arbetet med att reducera produkternas CO₂-profil är ett ständigt pågående arbete för Kiilto. Utöver byggbranschens egna miljöförbättringsarbete, är den nya lagen om klimatdeklarationer en av de drivande faktorerna till den ökade efterfrågan på byggprodukter med lägre klimatavtryck. Produkternas miljöprestanda är framförallt helt avgörande för miljöprioriterade projekt, där det finns en miljöanpassad budget och planering.

Avjämningsmassa med lågt klimatavtryck en viktig pusselbit i Kiiltos helhetslösningar

– Utöver att Kiilto har egen utveckling och produktion av avjämningsmassa i Sverige, erbjuder företaget golvavjämningsentreprenader, det vill säga en helhetslösning av material och utförande av plana golv enligt specifikation. I våra avjämningsentreprenader har helhet varit ett ledord ända sedan starten i mitten av 90-talet, berättar Helena Lundström, försäljningschef Bygg Projekt, Kiilto

– Vi tar ett helhetsansvar i våra 2-partsavtal med våra kunder, vilket innebär att vi ansvarar för helheten av garantier för såväl material som utförande.  Vi säkerställer ett helhetsgrepp för entreprenaden då samma säljare som bistått vid kalkyl och offert, även projektleder entreprenaden i utförande hela vägen till slutbesiktning. Helhet är även prioriteringsgrund när vi guidar våra kunder bland olika konstruktioner. Eftersom vi kan avjämna med flera material vid samma leverans kan vi säkerställa att olika ytor får den mest resurseffektiva konstruktionen  utifrån gällande förutsättningar.

– Med Kiilto Pro rECO i vår portfölj har vi goda förutsättningar att ta ytterligare ett helhetsgrepp från ett hållbarhetsperspektiv. Vi är stolta över att aktivt kunna bidra till våra kunders framtida byggande med betydligt lägre CO₂-avtryck, avslutar Helena Lundström.
 

Kiilto Pro rECO – tekniska fakta och miljöfakta

Kiilto Pro rECO är golvavjämning med tydligt reducerad klimatbelastning, främst avsedd för löslagda ytskikt och klinker. Produkten kan användas på såväl betong och lättbetong som på till exempel  träbjälklag i flytande konstruktioner. Den ska beläggas med ytskikt, efter uttorkning till den fukthalt som ytskiktet kräver. Dessutom kan produkten med fördel användas i kombination med andra avjämningsmassor avsedda för mer krävande ytskikt och belastningar och därmed bidra till att kraftigt reducera klimatbelastningen även för högpresterande konstruktioner utan att kompromissa med kvalitet eller prestanda. 

Kiilto Pro rECO – användningsområden

 • Nyproduktion och renovering av bostäder, kontor och offentliga miljöer
 • På formstabila underlag inomhus: betong, lättbetong, keramik mm
 • KL-trä. Endast flytande konstruktion
 • Skikttjocklek 20-80 millimeter
 • Vidhäftning till underlaget eller flytande konstruktioner
 • Bottningsmaterial för andra avjämningsmassor
 • Elektriskt eller vattenburet värmegolv
 • Plan- och fallspackling

Kiilto Pro rECO  – lämpliga ytskikt:

 • Flytande trägolvskonstruktioner
 • Tätskikt
 • Keramisk beläggning

*EPD, environmental production declaration

En miljövarudeklaration för en byggprodukt förkortas EPD, från engelskans Environmental production declaration, och beskriver produktens miljöpåverkan ur hela dess livscykel. 

*GWP, Global warming potential

För att kunna jämföra olika växthusgaser multipliceras samtliga utsläpp, förutom koldioxid, med en så kallad global uppvärmningspotential (Global Warming Potential, GWP) utifrån ett hundraårsvärde (GWP100). GWP anger det totala bidraget till den globala uppvärmningen för den aktuella gasen. Med hjälp av gasernas GWP räknas värdena om till koldioxidekvivalenter. 

Mer information, vänligen kontakta:

Peter Forsberg
FoU, kvalitet och miljöchef
Kiilto
peter.forsberg@kiilto.com
+46 (0)70 299 94 45

Helena Lundström
Försäljningschef Bygg Projekt

Kiilto
helena.lundström@kiilto.com
+46 (0)72 564 00 36