Östersjödagen påminner oss om vikten av vatten

Nästan alla Kiiltos verksamhetsländer gränsar till Östersjön. Samarbetet med John Nurminens Stiftelse och vår medverkan i den årliga Östersjödagen är en viktig del i arbetet med att återställa den ekologiska balansen på vår gemensamma havsbotten. Genom att samarbeta med startups som Origin by Ocean och utveckla nya datadrivna lösningar som ProCIP kan vi värna om Östersjön och andra vattenresurser på ett bättre sätt och bevara dem till framtida generationer.

Sista torsdagen i augusti varje år koordinerar John Nurminens Stiftelse firandet av Östersjödagen, där länder och företag i hela Nordeuropa deltar med olika evenemang. Syftet med dagen är bland annat att belysa miljöproblemen i världens yngsta men mest förorenade hav – Östersjön. Övergödning (algblomning), mikroplaster, skräp och överfiske är de största hoten mot Östersjöns lilla, grunda och unika ekosystem.

"John Nurminens Stiftelse har gjort ett fantastiskt jobb med att slå larm om hur dåligt Östersjön mår. Fler människor har fått kunskaper om havets nuvarande tillstånd, och inspiration till att själva agera och hitta lösningar", säger Ville Solja, Chief Business Development Officer på Kiilto.

Kiiltos samarbete med John Nurminens Stiftelse och dess 220 partners inleddes 2021. Tillsammans blir vi starkare när vi arbetar med att åtgärda skadorna i Östersjön, och med att förebygga nya. Kiiltos vision och värderingar och vårt löfte till miljön ligger till grund för det konkreta arbete vi gör för att återställa den ekologiska balansen i vårt gemensamma hav som omges av 14 länder där ungefär 85 miljoner människor bor.

Kiilto och Origin by Ocean forskar tillsammans

Övergödning drabbar 97 procent av Östersjön och för att bidra till en lösning samarbetar Kiilto med startupen Origin by Ocean. Företaget förädlar skadliga alger till biobaserade råmaterial som kan användas i vardagliga produkter som kosmetika, tvättmedel och förpackningar.

"Initiativet "Washing the Oceans" visar Origin by Oceans ambitioner, de vill lösa det här, inte bara för Östersjöns bästa, utan för alla hav i världen. Grundarna väcker fortsatt stort intresse globalt eftersom de är superdrivna och hela tiden söker ny kunskap om det här enorma problemet ", säger Solja.

Sedan 2020 har Kiilto och Origin by Ocean samarbetat kring innovation och produktutveckling i syfte att ta fram nya och mångsidiga produkter som innehåller ingredienser som Origin by Ocean har förädlat fram från Östersjöalger.

"Vi har fått olika versioner av råmaterial från Origin by Ocean och testat dem i våra laboratorier för att utvärdera hur de passar oss. Nu närmar vi oss nästa steg i samarbetet och går in i uppskalningsfasen för att producera större kommersiella partier som kan erbjuda ett alternativ till fossilbaserade produkter", tillägger Solja.

Lösningar som sparar både vatten, tid och energi

Minskad vattenförbrukning spelar också en viktig roll i att bevara unika och ömtåliga vattenmiljöer. Vattenbesparande produkter och förbättrad teknik för vattenanvändning innebär att vi avleder mindre vatten från våra floder, vikar och flodmynningar, vilket är bättre för den naturliga miljön och bidrar till att hålla den i balans.

För att främja vatteneffektivitet har Kiilto utvecklat en ny digital tjänst, Kiilto ProCIP, som optimerar CIP-tvättar (Clean-in-Place) inom livsmedels- och dryckesindustrin. Genom att kombinera data från kunder med Kiiltos miljöexpertis säkerställs inte bara lägre rengöringskostnader och högre hygieniska standarder, utan även mer verifierbara besparingar i fråga om tid, energi och vatten.

"När användningen av vatten, energi, kemikalier och tid minskar i CIP-processen så bidrar det till både Kiiltos och kundens miljömål", säger Development Manager Pekka Sinisalo.

John Nurminens Stiftelse arbetar vidare för att rädda Östersjön

John Nurminens Stiftelse grundades 1992 och har sedan dess prisats för sitt hängivna arbete med att uppmärksamma och vårda Östersjön, och bevara dess kulturarv för framtida generationer. Sedan 2005 har stiftelsen genomfört över 30 miljöprojekt kring övergödning, mikroplaster, skräp och överfiske – hoten mot Östersjöns mångsidiga och unika ekosystem. Att minska överskotten av de näringsämnen som ger upphov till algblomning och syrebrist är dock fortfarande lika aktuellt och måste prioriteras.

Östersjön kan räddas, men det krävs konkreta åtgärder här och nu.