Startup-anda och ständig förnyelse i platt hierarki

En av utmaningarna som äldre, etablerade företag - särskilt stora - står inför idag är att behålla ett aktivt, flexibelt tankesätt och en öppenhet för nya möjligheter. Kiilto är på god väg in i sitt andra århundrade och har fortfarande en startup-anda i företagskulturen. Tomi Takala och Christopher Mills ser många likheter mellan Kiilto och nutidens heta startup-bolag.

Tomi Takala, Business Area Director på Kiilto, säger att företaget delar många karaktärsdrag med nystartade, lovande bolag.
”Det finns en attityd av att inget är omöjligt här på Kiilto som är mycket viktig. Vi har även energi och entreprenörsanda, något som också är avgörande för startups”, säger han.

”Dessutom har vi en process med kontinuerlig förnyelse som innebär att vi alltid utmanar oss själva på ett konstruktivt sätt”, säger Tomi som har varit en del av företaget sedan 2017.

Modig företagskultur som vågar prova nytt

Christopher Mills har arbetat på Kiilto i tio år och som Head of Innovation sedan 2021. Han tror att det finns ett visst mått av ”galenskap” i Kiilto-kulturen: viljan och förmågan att ta sig an nya utmaningar, vare sig det gäller affärsmodeller eller tillväxtmarknader.     

”Jag tycker att ’Startup-anda sedan 1919’, en av hörnstenarna i vår kultur, verkligen återspeglar hur vi är som företag: vi tar hela tiden fram nya sätt att arbeta och utvecklas ständigt. Trots att företaget är 100 år gammalt är det tydligt att vi är långt ifrån färdiga, vi har ännu inte uppnått allt vi vill uppnå – så vi fortsätter framåt och prövar nya saker”, säger Christopher.

Bra idéer föds överallt

Tomi och Christopher påpekar att snabbrörlighet och innovationsförmåga är avgörande för nästan alla företag idag – och att nyckeln till detta, ganska ofta, är förståelsen för att en fantastisk idé kan dyka upp var som helst i organisationen.

”Till exempel har vi haft vår digitala idélåda öppen för alla anställda sedan 2013, så att vem som helst kan komma med förslag som hjälper oss att bli bättre”, säger Christopher.

Tomi håller med om att känslan av en ”låg tröskel” ligger djupt inbäddad i Kiiltos DNA. Han har noterat detta i vardagen på Kiilto och ger ett exempel: i lunchmatsalen tenderar människor att regelbundet byta plats och välja en annan sittplats än dagen innan.

”Det betyder att du ena dagen sitter bredvid vår VD och dagen därpå sitter du bredvid en tekniker. Vi har en minimal hierarki och inga hinder i vägen”, säger han. 

Fokus på att skapa värde

Tomi och Christopher är överens om att värdeskapande och förmågan att ge kunderna mervärde också är egenskaper som är typiska för Kiilto. ”Vi kan konsten att leverera värde”, konstaterar Tomi.

Christopher tillägger att Kiilto alltid har haft ett starkt engagemang för att utveckla kundrelationer. 

”Vi vill alltid göra det lilla extra för kunden – och ha roligt under tiden vi gör det.”

 

Video: Startup spirit since 1919 / Kiilto Culture