Svenska Diskbolaget blir en del av Kiilto den 1 november

Efter ett långtgående samarbete bolagen emellan har Kiilto förvärvat Svenska Diskbolaget som därmed byter namn till Kiilto den 1 november.

Tack vare förvärvet kommer Kiilto kunna erbjuda nuvarande och nya kunder en utökad och mer komplett portfölj av disk- och köksprodukter för professionen.

”Vi är mycket glada åt att hälsa Diskbolagets personal välkomna till Kiilto. Tillsammans med deras kunnande tror vi att vi kan vidareutveckla den fasta disklösningen och hela vår affärsverksamhet inom livsmedelsbranschen”, säger Patrik Hene, VD på KiiltoClean i Sverige 

En strategisk anpassning till nytta för kunderna 

Kiilto har för avsikt att utveckla servicelösningar för livsmedelsbranschen som ett strategiskt fokusområde inom professionell hygien. Fasta diskmedelsblock är en mycket viktig del av utvecklingen. Svenska Diskbolaget är expert inom detta område med väl belagda hållbara produktinnovationer.

”Vi har samarbetat under många år och känner redan varandra väl, så vi är övertygade om att detta förvärv kommer att bli bra för båda parter. Vårt mål är att fortsätta det fantastiska arbete som Svenska Diskbolaget har utfört under många år med sina kunder, och att fortsätta att stärka och utveckla samarbetet med kunderna ännu mer”, fortsätter Hene.  

”Vi har redan många års samarbete bakom oss, och det känns som att detta förvärv är det logiska steget framåt. Vi kan se synergieffekter som kommer att ge oss nya och utmanande marknadsmöjligheter. Personalen är full av förväntan, och det blir verkligen spännande att ingå som en medlem i Kiilto-familjen. Nu ser vi fram mot att tillföra så mycket vi kan till Kiilto Pro livsmedelsservice”, tillägger Stefan Mosell, Svenska Diskbolagets VD. 

Verksamheten fortsätter som tidigare  

”Vi är mycket glada åt denna förändring, men det är också viktigt för oss att säkerställa att den dagliga verksamheten löper vidare, och att vi fortsätter att ta hand om våra kunder och vår personal”, konstaterar Hene. 

För Svenska Diskbolagets del så kommer, utöver namnbytet till Kiilto och byte av hemsidesadress till www.kiilto.se, verksamheten att fortsätta som tidigare på samma adress med samma telefonnummer.