Lösningar / Professionell rengöring /

Hygien på skolor

Klassrum, entréer och korridorer utsätts för hårt slitage. Särskild uppmärksamhet på ofta berörda ytor som dörrhandtag, skrivbord, stolar och gemensam utrustning, särskilt med probiotiska rengöringsmedel, säkerställer en trygg miljö för alla elever och personal.

Utnyttja skolloven för städning

Mekanisk rengöring och underhåll i klassrum och andra utrymmen i skolor är bättre att schemaläggas för tider då eleverna är på semester och klassrummen är tomma under tillräckligt lång tid. Sommarsemestern är optimal för omfattande grundläggande rengöringsåtgärder, inklusive djuprengöring av alla ytor och polering av golv vid behov.

Golv

Golvunderhåll är en viktig del av det regelbundna underhållet av lokaler. Den dagliga rengöringen syftar till att upprätthålla den överenskomna renlighetsnivån, medan den grundläggande rengöringen är mindre frekvent och mer grundlig. Båda genomförs enligt en i förväg överenskommen plan.

Rätt rengöringsmedel och metoder väljs enligt golvmaterialet. Det är också viktigt att uppmärksamma korrekt dosering för att säkerställa önskad renlighetsnivå.

Tips! Rengör golven noggrant med ett universalrengöringsmedel, t.ex. Kiilto Pro Universal Probio, tre gånger i veckan och använd ett vårdande medel två gånger i veckan för att bevara golvets utseende, t.ex. Kiilto Pro Illusia 10. På så sätt kan rengöringsmaskinen användas varje vardag, men för olika ändamål.

I trappor eller mindre utrymmen, där maskinrengöring inte är möjligt, kan golv rengöras och underhållas manuellt. Precis som med en maskin är det viktigt att dosera korrekt och rengöra ytan noggrant.

Toaletter

Toalettutrymmen på skolor genomgår regelbunden och noggrann rengöring för att upprätthålla en hög hygienstandard. Rengöringsscheman innebär vanligtvis flera dagliga inspektioner och rengöringar. Toaletter, handfat och andra faciliteter rengörs med lämpliga rengöringsmedel för att eliminera bakterier och smittämnen.

Dessutom är det en prioritet att fylla på viktiga förnödenheter såsom toalettpapper, tvål och handdesinfektionsmedel  för att upprätthålla renlighetsstandarder och främja god hygienpraxis bland elever, lärare och annan personal.

Dessutom genomförs regelbundna djuprengöringar för att ta itu med svåråtkomliga områden och för att förhindra uppbyggnad av smuts och oönskade lukter. Detta omfattande tillvägagångssätt för underhåll av toaletter bidrar till att skapa en bekväm och hygienisk miljö som främjar välbefinnandet för alla inom skolan.

Arbetsordning för att rengöra toaletter

 1. Förbered rengöringslösningen och ta på nödvändig personlig skyddsutrustning. 
 2. Kontrollera att det finns tillräckligt med papper och tvål tillgängligt, fyll på vid behov. 
 3. Töm alla papperskorgar. 
 4. Torka av ytor, såsom speglar eller dörrhandtag, med en mikrofiberduk och använd alltid den rena sidan av duken när du flyttar dig till nästa yta.
 5. Tvätta handfatet och omgivande ytor, skölj och torka dem. 
 6. Tvätta toalettsitsen och omgivande ytor.
 7. Rengör golven genom att moppa från det bortre hörnet mot dörren.

Fönster och glasytor

Genom att prioritera fönsterputsning och underhåll under skollov kan utbildningsanläggningar förbättra det övergripande utseendet, komforten och funktionaliteten i sina lokaler, vilket skapar en välkomnande miljö för elever och personal när de återvänder.

Denna viktiga uppgift innebär borttagning av smuts och damm som samlats över tiden, vilket säkerställer att fönstren ger klar sikt och tillåter rikligt med ljus i klassrum och gemensamma utrymmen.

Ordningen för rengöring av fönster

 1. Förbered rengöringslösningen och se till att verktygen som ska användas är intakta.
 2. Torka persienner rena med en mikrofiberduk.
 3. Börja med att rengöra de inre fönstren och arbeta sedan utåt (från renare till smutsigare).
 4. Utför rengöringen av fönstren från kanterna mot mitten för att förhindra att ramarna blir våta.
 5. Var noggrann när du rengör fönsterramarna och uppmärksamma områden som hörn, skarvar och spår där smuts och skräp tenderar att samlas.
 6. Slutligen, torka fönstren och ramarna ordentligt.

Läs mer:

Handhygien

Läs mer

Probiotisk rengöring

Läs mer