Att uppnå miljömål – fem frågor och svar om gröna förpackningar

Miljömål måste vara konkreta och mätbara, men konkreta mål är inte samma sak som enkla. Den lätta vägen är inte den rätta när man ska fastställa miljömål, i stället bör vi alltid utmana rådande praxis och fundera över vilka mått som har störst effekt.

Ett av Kiiltos mål är att 70 procent av företagets förpackningar ska vara återanvändbara eller tillverkade av återvunnet, eller förnybart, material senast år 2025. Enligt Viivi Kettula, Environmental Manager på Kiilto, uppnåddes detta mål redan i början av 2022 vid anläggningen i Lempäälä i Finland, där Kiilto tillverkar industrilim och flamskyddsprodukter. 

Viivi Kettula berättar mer om vilka åtgärder och val som krävdes för att uppnå målet. 
 

Hur lyckades Kiilto nå målet tre år tidigare än planerat?

”Vi började processen för fyra år sedan genom att byta material i vissa hinkar, från jungfrulig till återvunnen plast, och numera har vi även påsar av återvunnen plast i vårt sortiment. Vi genomförde förändringen produkt för produkt, beroende på tillgången på återvunnet material. Lyckligtvis har tillgången förbättrats allt eftersom.” 
 


 

Har det funnits andra utmaningar i den gröna omställningen, förutom tillgången på material?

”Återvunnen plast har en gråare ton än jungfrulig plast, så förpackningen ser lite annorlunda ut. Men det är ju mer en utseendefråga, inte en utmaning. Vi tror inte att förändringen i färgen stör våra kunder när de känner till vad den beror på. Vi har satsat på att aktivt informera våra kunder om förändringarna i förpackningarna, så det är lätt för dem att alltid välja rätt produkt, och vi har inte gjort några kompromisser när det gäller förpackningarnas kvalitet.”

”Vid valet av förpackningsmaterial måste man i allmänhet även ta hänsyn till att det finns särskilda krav när det gäller transporter av vissa produkter. Det innebär att det inte alltid går att använda återvunnet material, i alla fall inte ännu.”
 

Hur har bytet av material gynnat miljön i praktiken?

”Det har hjälpt oss att minska våra utsläpp med över 468 ton koldioxidekvivalenter mellan 2018 och 2021. Det motsvarar 2 392 resor från Hangö till Nuorgam (1 400 km) med en vanlig personbil.”
 

Har användningen av återvunnet material några andra miljöfördelar?

”Absolut. Att använda återvunnet material i stället för nya råvaror är alltid bra för den biologiska mångfalden.”
 
”Numera är det viktigt att inte bara titta på koldioxidavtrycket, utan även uppmärksamma koldioxid-handavtrycket, det vill säga lösningar som ger miljöfördelar. Kiiltos miljövänliga förpackningar hjälper också våra kunder att minska sitt koldioxidavtryck.”


 

Kan förpackningarnas koldioxidavtryck minskas ännu mer? 

”Vår resa fortsätter. Nu letar vi till exempel efter olika sätt att ersätta metallhandtagen på förpackningarna med alternativ av återvunnen plast. Då skulle vi kunna göra hela förpackningen av samma material, vilket skulle underlätta återvinningen.”
 

Viivis fem tips för företag som vill byta till gröna förpackningar:

  1. Sätt upp ett mål som är mätbart och uppnåeligt, men tillräckligt ambitiöst för att göra skillnad.
     
  2. Starta ett målmedvetet projekt för att uppnå målet. Gå framåt en produkt i taget, och en förpackning i taget.
  3. Var uppmärksam på produkternas särskilda krav, t.ex. när det gäller transport och lagring. Dessa kan påverka möjligheten att använda återvunnet material i förpackningen.
  4. Kom ihåg att bedöma åtgärdernas miljökonsekvenser både vad gäller utsläpp och biologisk mångfald. Reflektera också över skillnaden mellan de gamla och nya lösningarnas koldioxidavtryck och vilket koldioxid-handavtryck det resulterar i.
  5. Leta efter lämpliga samarbeten och tveka inte att ta kontakt med andra företag. Många lösningar inom cirkulär ekonomi kräver att man hittar rätt partner. Vi kan bygga en mer hållbar framtid genom att lära oss tillsammans.