Kiilto strävar efter miljöledarskap med det Nordiska Miljömärket Svanen

Produkter som bär det Nordiska Miljömärket Svanen utgör en central komponent i vårt strävande att bli förgrundsgående inom miljömässig hållbarhet inom vår bransch. Årets första lansering i Sverige inkluderar probiotiska rengöringsmedel med det prestigefyllda Nordiska Miljömärket Svanen.

Vi erbjuder ett brett utbud av rengöringsmedel, varav de flesta bär svanenmärkning, vilket signalerar våra ambitiösa miljöinsatser. Genom ett långvarigt samarbete har dussintals Svanenmärkta rengöringsprodukter introducerats på marknaden som tillgodoser både konsumenter och yrkesverksamma.

Den senaste innovationen inom yrkesrengöring är Kiilto Pro Universal Probio, det första probiotiska allrengöringsmedlet i Finland. Trots att det redan finns på marknaden i Sverige, är det ändå en av de första och sällsynta produkterna i landet. Beslutet att ansöka om Svanen fattades tidigt i projektets start.

”Vi ville vara pionjärer eftersom probiotiska allrengöringsmedel med Svanen ännu inte fanns tillgängliga på den finska marknaden. Svanenmärkning stöder också Kiiltos mål att vara en miljöledare. Samtidigt vill vi stödja våra kunders miljömål; några av dem skulle inte överväga en produkt utan svanenmärkningen”, säger Tiina Laurén, Solution Manager för professionell rengöring.

Integration av probiotiskt allrengöringsmedel inom professionell rengöring

Kiilto Pro Universal Probio är ett allrengöringsmedel som innehåller probiotika, fördelaktiga mikrober som är ansvariga för att rengöra effektivare och över tiden ersätta skadliga mikrober som patogener som ansamlas på ytor. Laurén framhäver att produkten är särskilt lämplig för olika beröringsytor på platser som skolor, kontor, förskolor, hotell, äldreboende och sjukhus.

Svanen kräver säkerhet och effektivitet från rengöringsmedel, liksom från de probiotika som tillsätts produkten.

”Deltagande i denna typ av ansökningsprocess för svanenmärkning öppnar verkligen ens ögon för de stränga kraven på miljömärket. Men när kriterierna är uppfyllda ger det verkligen en bra känsla att veta att en oberoende enhet har verifierat att produkten är ett bättre val för miljön,” kommenterar Laurén.

Flera års produktutveckling krävde också nära samarbete mellan Svanen och Kiilto. Laurén prisar det lösningsorienterade tillvägagångssättet hos experterna på det Nordiska Miljömärket ”Svanen” som en del av ansökningsprocessen.

”Samarbetet med Svanen var extremt bra och konstruktivt, och att hitta lösningar, till exempel för att verifiera kriterier, var verkligen professionellt.”

Stöd för miljömål genom det Nordiska Miljömärket Svanen

Miljöfrågor har också blivit centrala inom professionell rengöring. Laurén betonar Kiiltos stöd för denna inriktning genom att utveckla produkter med Svanen som beaktar faktorer som återvinningsbarhet av förpackningar och miljöpåverkan av rengöringsmedlet.

Svanen stödjer våra miljömål och vårt löfte till miljön. Det är en välkänd, respekterad och opartisk etikett som också beaktar användarsäkerhet tillsammans med miljön. Det är viktigt att förstå processen bakom etiketten och de miljöval som är inneboende i produkten, från råmaterialval till produktion och från användning till efteranvändningsfasen,” säger Laurén.

Miljöaspekter är en integrerad del av vår produktutveckling, och att erbjuda produkter med svanenmärkning till yrkesverksamma är ett naturligt val för oss. Smidigt samarbete och dialog mellan Kiiltos produktutveckling och Svanen är värdefullt och hjälper Kiilto att göra framsteg i rätt riktning när det gäller miljöfrågor – även genom att vara en pionjär genom att introducera något helt nytt inom branschen, exemplifierat av det nya probiotiska allrengöringsmedlet med svanenmärkning.

”Jag känner att min roll är meningsfull när jag kan göra detta arbete och påverka dessa frågor. När miljövärden styr ett företags verksamhet är de också lätta att genomföra personligen,” avslutar Laurén.

Nordiska Miljömärkta rengöringsmedel:

  • Stränga restriktioner för miljöskadliga kemikalier
  • Säkra för användare
  • Effektiv rengöring med små mängder, främjar resursbevaring genom lång livslängd
  • Förpackningskrav stöder cirkulär ekonomi genom materialval, bland annat

Läs mer:

Utforska Kiilto´s whitepaper om hur probiotika kan påverka städningen.

20.02.2024
Läs mer

Kiilto introducerar Svanenmärkt probiotiskt rengöringsmedel för professionell användning

06.02.2024
Läs mer

Probiotisk rengöring

Läs mer