RafCycle hjälper Kiilto att minska avfallsmängder och koldioxidavtryck

Kiiltos produktportfölj är bred och varierad, men alla produkter har en gemensam nämnare: de har en etikett. Sedan ett år tillbaka är Kiilto anslutna till RafCycle, en tjänst från UPM Raflatac som möjliggör återvinning av avfall från etikettering. Kiilto var ett av de första företagen i Finland som etablerade tjänsten, och det välfungerande samarbetet med UMP Raflatac innebär att råmaterial används på ett effektivt sätt och att avfall återvinns i stället för att förbrännas.

Återvinningstjänsten RafCycle är lika enkel som smidig. Kiilto samlar in det överblivna bakpappret från etiketteringen i sina produktionsanläggningar och sedan hämtar UPM Raflatac avfallet och omvandlar det till nya pappersprodukter.

”Vårt mål är att halvera vår avfallsmängd från 2018 års nivå. Så fort vi hörde talas om RafCycles återvinningstjänst blev vi intresserade. Tjänsten är utformad för att minska mängden avfall som går till deponi eller förbränning, och i stället skicka det till återvinning. Detta löste vårt problem med avfallsströmmen från etikettering”, säger Lilli Puntti, Head of Product Safety and Sustainability på Kiilto.

En hållbar värdekedja på detaljnivå

Den globala avfallsproblematiken är verklig. Den linjära användningen av material leder till klimatförändringar. När hållbarhetsreglerna skärps och konsumenterna kräver mer hållbara lösningar söker företagen efter lösningar som inte bara förbättrar interna processer, utan också bidrar till att bygga en hållbar värdekedja som stöder en cirkulär ekonomi.

För att uppnå detta krävs att man tittar på detaljerna. När det gäller märkning av produkter är bakspappret på etiketterna en avfallsström som ofta glöms bort.

”Vi fick en fullständig introduktion av RafCycle-tjänsten i januari 2021 och efter det gick vi med på att testa hur tjänsten fungerar och om den passar våra flöden. Det visade sig fungera bra och efter testperioden etablerade vi RafCycle som en del av våra processer”, säger Lilli Puntti.

Etikettmaterialet som återvinns samlas främst in från byggprodukter där volymerna är stora. Sedan samarbetet inleddes 2021 har Kiilto återanvänt cirka 5 ton avfall från etikettering, i stället för att skicka det till förbränning, och därmed undvikit 1,2 ton fossila CO2e-utsläpp. Återvinningen innebär också att produkterna får ett lägre koldioxidavtryck. 

Identifiera materialflöden för att uppnå miljömålen

Juha Virmavirta är chef för RafCycle på UPM Raflatac och har arbetet med tjänsten sedan 2016. RafCycle har haft en konstant tillväxt sedan starten och har idag över 400  servicepartners i Europa. Företagen som använder tjänsten finns i alla branscher, från mat och dryck till industrikemikalier och nästan allting däremellan.

”RafCycle har vuxit stadigt genom åren, och det är fantastiskt att äntligen få samarbeta med ett välkänt och framåtblickande företag som Kiilto, ett av de första vi jobbar med i Finland. Vi söker hela tiden fler partners från olika branscher och länder som vill ansluta sig till tjänsten. På så sätt kan vi undvika en hel del onödiga koldioxidutsläpp, samtidigt som vi sprider budskapet att en cirkulär ekonomi kan bli verklighet när företag samarbetar på ett välplanerat sätt”, säger Juha Virmavirta.

En process som tar hänsyn till alla faser ökar också förtroendet för både företag, varumärken och produkter. När hela kedjan tas med i beräkningen är det också möjligt att mäta den faktiska miljöeffekten.

”Det är viktigt att Kiilto utvecklar olika typer av hållbara lösningar tillsammans med olika partners. Ett välfungerande hållbarhetsprogram kräver olika typer av åtgärder och initiativ för olika typer av materialflöden. RafCycle är ett exempel på en sådan åtgärd”, säger Lilli Puntti, som också uppmanar andra företag att ansluta sig till tjänsten.

For more information: 
Laura Heinovaara 
Communications Manager, Kiilto 
laura.heinovaara@kiilto.com
+358 505969424