Tillsammans med våra kunder klimatkompenserade vi 600 000 kg CO2- förra året

Under 2022 svarade Kiiltos kunder på 2543 kundundersökningar, och i år planterar den internationella ungdomsorganisationen 4H:s planteringsprogram Seedling Action lika många träd. De planterade träden binder kol och bidrar därmed till att begränsa klimatförändringen. 2543 träd kompenserar cirka 600 ton koldioxidutsläpp och ger dessutom arbete åt 25 ungdomar.

Vi lovade att plantera ett träd för varje kundfeedback vi fick in under 2022. Syftet med kampanjen var att kombinera utvecklingen av kundorienterade processer med det miljöarbete som genomsyrar hela Kiiltos företagskultur.

"Tack! Det är det viktigaste budskapet vi vill framföra till våra kunder. När vår verksamhet utvecklas och blir mer hållbar så har det naturligtvis en positiv effekt även i våra kunders verksamheter, men det känns också rimligt att kunna ge våra viktigaste intressenter möjlighet att delta i vårt miljö- och hållbarhetsarbete på ett mer omfattande sätt. Mer hållbara verksamhetsmodeller är en livlina för oss alla. Det var fantastiskt att våra kunder ville delta så aktivt i den här kampanjen", säger Kiilto's Business Area Director, Construction Miikka Haapa-aho

Business Area Director, Profesional Hygiene Henrik Skibrek är också glad över insikterna och idéerna som kan bidra till den fortsatta utvecklingen av Kiiltos verksamhet.

"Kundorienterad verksamhet kräver aktiv interaktion. Vi hoppades extra mycket på att få feedback efter olika samarbetsprojekt som till exempel test av nya produkter, utbildningar och möten med våra medarbetare inom kundkontakt. Vi fick många nya idéer", sammanfattar Henrik.

Vi skapar jobb åt ungdomar

Kiiltos samarbete med Taimitekos planteringsprogram började redan 2019. Utöver de träd som planteras nu har Kiilto tidigare klimatkompenserat till exempel utsläpp från resor.

Taimiteko – Seedling Action är ett initiativ inom organisationen 4H:s pilotprojekt där syftet är att plantera 10 000 hektar ny skog till 2030, det motsvarar cirka 20 miljoner träd. Taimiteko är också ett projekt som skapar arbete eftersom det kan erbjuda ungdomar sommarjobb med att plantera träd. Jobben är speciellt riktade till personer under 18 år som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden.

Syftet med planteringsprogrammet är att sysselsätta unga människor och öka kolsänkorna genom att plantera träd i områden som inte har varit aktiva inom skogs- eller jordbruk på flera decennier.

Beräkningarna som ligger till grund för Taimitekos koldioxidkompensation är gjorda av experter från Finlands naturresursinstitut. Förutom träden som ska planteras för kundundersökningarna kommer sammanlagt cirka 8 000 plantor att planteras på ett fyra hektar stort område för att kompensera Kiiltos utsläpp från resor. I juni 2022 planterades 5306 plantor, eller drygt 2 hektar, för Kiiltos räkning i Tuuraneva, Virdois, i Finland.

Read more about Taimiteko's purpose