Våra hållbarhetsrapporter

Kiilto och företagshållbarhet

Kärnan i vår verksamhet ligger i att skapa lösningar som möter kundernas behov, med målet att vara branschens bästa partner och förstahandsvalet för kunderna samt miljöledande inom vårt område. För oss innebär företagsansvar att främja en god arbetsmiljö, trivsel, säkerhet, högklassigt kunnande och etiska verksamhetssätt. Det är att engagera sig i framtiden och skapa mervärde för alla intressenter.

Det handlar om långsiktighet, kreativitet och hållbar produkt- och verksamhetsstyrning. Utöver vår egen verksamhet och de nära intressentgrupperna syns effekterna i utvecklingen av hela branschen.

Hållbarhet är en integrerad del av den övergripande kvaliteten, baserat på vårt mål att skapa ansvarsfulla lösningar för våra intressenter. Hållbarhet innebär också att sträva efter att överträffa lagstiftningens krav, vara en föregångare, föregå med gott exempel och delta i partnerskap för det allmänas bästa.

Kiiltos hållbarhetsrapporter

Perspektiv på Kiiltos hållbarhetsrapport

För första gången konsoliderade hållbarhetsrapporten för 2022 hållbarhetsdata från alla Kiiltos verksamhetsländer. Rapporten gjordes också för första gången på engelska. I 2023 års rapport fortsätter dessa principer. En del av hållbarhetsdata är för närvarande endast tillgängliga för Finland eller de platser där Kiilto har produktion.

Miljön är kärnan i Kiiltos hållbarhetsarbete. Vårt miljölöfte har sedan starten 2018 varit vägledande för vårt hållbarhetsarbete och vår kommunikation. Som kemiföretag har Kiilto störst inverkan på miljöfrågor som en del av sin hållbarhet.

Kiilto har ingen separat direktör eller funktion för hållbarhet. Ansvarsskyldighet är integrerat i Kiiltos processer och kultur, vilket gör det lättare att snabbt ändra rutiner när brister identifieras. Vår rapporteringsprocess har varit ett bra sätt att identifiera luckor och samtidigt validera befintliga metoder. I rapporten strävar vi efter att vara öppna med förbättringsområdena för Kiiltos hållbarhet.

I Kiiltos hållbarhetsrapport hänvisar vi till bolagsstyrningsrapporten och skattestrategin, som finns tillgängliga som separata dokument på denna webbsida.

Den lagstadgade rapporteringsskyldigheten kommer att gälla Kiilto år 2026 (rapportering för år 2025). Syftet med 2023 års rapport har varit att fortsätta ta de första avgörande stegen mot rapportering i linje med EU-direktivet CSRD.

Hållbarhetsrapportering är en systematisk redovisning av en organisations ESG-prestanda, praxis och påverkan. Det går utöver finansiell rapportering för att ge intressenter omfattande information om ett företags miljöpåverkan, sociala åtgärder och styrningspraxis. Genom att mäta, övervaka och publicera relevanta hållbarhetsdata utvärderar Kiilto sina framsteg i sitt engagemang för hållbar utveckling.

Läs mer

Kiiltos hållbarhetsrapport för 2022 har publicerats.

28.06.2023
Läs mer

Biologisk mångfald, vattenanvändning och partnerskap tar plats i Kiiltos uppdaterade miljölöfte

28.03.2023
Läs mer

Kiilto får silvermedalj i EcoVadis hållbarhetsvärdering

05.10.2023
Läs mer