Optimera rengöringsprocessen

Utspädda lösningar av rengöringsmedel är effektiva och säkra att använda när de förbereds med rätt dosering och förvaras enligt instruktionerna.

Rätt dosering kan leda till ett renare slutresultat, spara tid, förbättra säkerheten på arbetsplatsen, uppnå kostnadsbesparingar och även minska miljöpåverkan. Doseringen av Kiilto Pro-rengöringsmedel är ofta mycket minimal, vilket gör produkterna mycket kostnadseffektiva och resulterar i att inga onödiga rester lämnas kvar på de rengjorda ytorna.

Korrekt dosering

Fördela rengöringsmedlet i en ren utspädningsflaska med hjälp av en doseringspump, en lämpligt stor mätbehållare eller ett doseringssystem som Kiilto Pro Fusion, som har utformats specifikt för detta ändamål. Kom ihåg att använda ordentliga skyddsglasögon och handskar när du förbereder lösningen. Blanda alltid endast den mängd som behövs och följ doseringsanvisningarna baserat på den yta som ska rengöras. Du hittar doseringsanvisningar på produktförpackningen samt på Kiiltos webbplats.

Doseringen av Kiilto Pro-rengöringsmedel är ofta mycket minimal, vilket gör produkterna mycket kostnadseffektiva. När du förbereder rengöringslösningen och samtidigt tar hänsyn till lagringstiden och de faktiska konsumtionsbehoven, förstärker du ytterligare kostnadseffektiviteten hos produkterna. Korrekt dosering säkerställer också att det inte finns några onödiga rester kvar på de ytor som rengörs.


Förvara och använd lösningen endast under rekommenderad tid

Konserveringsmedel är inte nödvändiga för rengöring, men de förbättrar kostnadseffektiviteten för rengöringsprodukter. I Kiiltos rengöringsprodukter har mängden konserveringsmedel optimerats för att hållas så låg som möjligt, med hänsyn till allmänna hållbarhetsrekommendationer.

Vid beredningen späds koncentrationen av konserveringsmedel ytterligare, vilket betonar vikten av att följa rekommenderade förvaringstider. Förutom konserveringsmedel påverkar flera faktorer lösningens hållbarhet, såsom temperatur, belysning, renheten hos förvaringsbehållaren och dess hantering. Lösningar förvaras vanligtvis på en torr plats, vid rumstemperatur och skyddade från direkt solljus.

När en lösning förvaras i en ren och förseglad behållare förblir de flesta lösningar avsedda för ytrengöring användbara i cirka en vecka. Hållbarheten kan variera beroende på produktens egenskaper, vilket betonar vikten av att alltid kontrollera specifika förvaringsanvisningar i produktbladet eller på produktsidan. Vi rekommenderar dock att rengöringslösningar endast förbereds för dagliga behov. Det är också viktigt att ta hänsyn till eventuella platsspecifika hållbarhetsanvisningar. Till exempel rekommenderas inom hälso- och sjukvården att använda samma lösning i högst fyra timmar eller under skiftets längd.

För optimal hygien: Rengör behållare innan du förbereder

För att säkerställa optimal hygien och effektivitet bör de flaskor eller behållare som används för att lagra rengöringslösningen rengöras antingen manuellt eller i en diskmaskin innan en ny lösning förbereds. Denna åtgärd är nödvändig för att förhindra föroreningar och motverka bakterietillväxt i lösningen.

Att förbereda och lagra rengöringslösningar i lämpliga behållare är en kostnadseffektiv metod för att upprätthålla höga hygienstandarder. Genom att följa doseringsanvisningarna och förvaringstiderna kan du säkerställa önskad rengöringseffektivitet och slutresultat. Kiilto erbjuder dessutom ett sortiment av färdiga produkter som inte kräver utspädning före användning, vilket gör rengöringsprocessen ännu mer bekväm.

Korrekt dosering av rengöringslösning i hink & flaska

Läs mer