Gjuterier

Gjuteriindustrin är en viktig länk i den cirkulära ekonomins kedja. Metallskrot kan användas för att skapa helt nya, tekniskt avancerade produkter för olika branschers behov.