Kiilto natura

Ett rent agerande för miljön – Kiilto Natura

Natura är en certifiering för hållbarhet, växtbaserade råvaror och 100 % biologisk nedbrytbarhet. Vårt Kiilto Natura-sortiment kommer från ett naturligt kretslopp utan onödig belastning på miljön.

Vad påverkar miljön mest?

När vi väljer fokus för våra åtgärder för att bevara miljön är det viktigt att välja element med en betydande påverkan. Genom att koncentrera oss på frågor med störst effekt kan vi göra en skillnad.

Råvaror

Hållbar produktion av råvaror har mycket stor inverkan på klimatet. Kiilto kräver att alla råvaruleverantörer förbinder sig till hållbar råvaruproduktion.

Konsumtion

Hållbar konsumtion minskar påverkan på klimatet. Doseringsanvisningar och effektivitetstester fungerar som riktlinjer för hållbar konsumtion.

Cirkulär ekonomi

Resurseffektivitet och kretsloppsekonomi. Hela idén bakom Kiilto Natura bygger på cirkulär ekonomi och att alla ingredienser återgår till kretsloppet där de kan återanvändas.

Banbrytande förändring genom partnerskap och innovation

Miljön står inför allvarliga utmaningar. För att ändra utvecklingsriktningen behöver vi innovation och handling. Förutom vårt kontinuerliga arbete med Vårt Löfte till Miljön är vi engagerade i att vara en partner som möjliggör för våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål.

Precis som sina intressenter strävar Kiilto efter att årligen minska utsläpp, använda mindre jungfrulig råvara och minska avfall – för att nämna några av våra åtaganden. Kiilto investerar mycket i FoU, och våra egna experter försöker kontinuerligt hitta olika och bättre sätt att göra saker på. Genom denna innovativa process föddes Kiilto Pro Natura.

Lär dig hur Natura-produkterna tillverkas

Vid utvecklingen av produkter märkta med Natura har vi övervägt hela livscykeln: råmaterial, produktion, användning, avyttring och återvinning. Högsta krav ställs inte bara på miljövänlighet utan även på säkerhet och kvalitet.

Certifierade lösningar för ansvarsfull rengöring

Kiilto introducerade Natura-certifieringen som en lösning för en cirkulär ekonomi. Genom att välja en produkt från Kiilto Pro Natura-sortimentet kan du lita på att hela leveranskedjan noggrant har övervägts. Inom en och samma förpackning förverkligas många hållbara val.

  • Certifierade: Svanmärkta och allergimärkta i Norden
  • Hållbara utan att ge avkall på effektiviteten
  • Säkra och användarvänliga

”Våra kunder väljer Kiilto Pro Natura eftersom med Natura-produkter kan de enkelt nå sina egna miljömål och njuta av resultaten av effektiva, säkra och användarvänliga produkter.” – Tiina Laurén, Solutions Manager

Kiiltos professionella rengöringsprodukter har burit det nordiska Svanenmärket i många år. Certifikatet signalerar miljövänliga produkter med minimal klimatpåverkan under hela dess livscykel. Svanen sätter begränsningar för vilka produktkategorier som kan ansöka om miljömärkning och alla Natura-produkter som är möjliga att miljömärka är det.

Det nordiska Svanenmärket har stränga kriterier, men Natura-serien tar det ett steg längre: alla Natura-produkter är doftfria och de flesta har är även allergimärkta från det finska Allergi-, Hud- och Astmaförbundet. Allergimärket indikerar att produkten normalt inte orsakar hudirritation eller sensibilisering, eller utlöser doftkänslighetssymtom, allergier eller astmareaktioner. Även om produkterna använder naturliga material och är säkra, är det klokt att följa instruktionerna och använda lämplig skyddsutrustning.

Intresserad av att höra mer?

Produktserien utökas oavbrutet

Kiilto satsar på att vara ledande i miljöfrågor. Forsknings- och utvecklingsavdelningen arbetar ständigt med att utveckla och testa nya produkter som skapas av helt förnybara material. Produkterna i Natura-serien omfattar allrengöringsmedel, glasrengöringsmedel samt handdiskmedel. Du känner lätt igen Natura-produkterna från Kiilto tack vare den gröna Natura-märkningen.

När man beaktar det totala koldioxidavtrycket

Koldioxidavtrycket för en produkt påverkas inte bara av de råmaterial som används, utan även av var de kommer ifrån, var de förvandlas till den slutliga produkten och hur de förpackas.

Visste du att en förpackning av återvunnen plast kan ha upp till 50 % mindre koldioxidavtryck jämfört med en förpackning av jungfruplast?

Kiilto Pro Natura-förpackningar

Som pionjär har Kiilto utvecklat återvunna plastförpackningar för professionella rengöringsprodukter. Tanken uppstod ur en önskan om att kunna erbjuda inte bara miljömärkta produkter, utan också att förpacka dem på ett mer miljömedvetet sätt.

Förpackningarna för Kiilto Pro Natura-produkter är tillverkade med återvunnen plast där det är möjligt, alltid med hänsyn till användarens säkerhet.

  • Många produkter i 1-litersförpackningar använder 100 % återvunna plastflaskor.
  • Samma produkter i 5-litersdunkar använder 35 % återvunnen plast.
  • Sprutmunstycken är också tillverkade av 100 % återvunnen plast.

Målet är att öka användningen av återvunnen plast kontinuerligt. Detta är viktigt eftersom förpackningsmaterial har en stor påverkan på storleken av en produkts koldioxidavtryck.

Kiilto Pro Natura-logistik

Alla råmaterial som används i Natura-produkter är förnybara och kommer från naturen. Kiilto hämtar råvarorna så lokalt som möjligt för att undvika långa transportsträckor och onödiga koldioxidutsläpp.

Alla Natura-produkter tillverkas i Finland – nära våra kunder i Norden och Baltikum. Denna medvetna närhet minskar igen transportbehoven, vilket hjälper oss att minska onödiga koldioxidutsläpp och minska den totala koldioxidavtrycket för våra produkter.

Hur skapas Kiilto Natura-produkterna? Lär dig mer om deras kemi!

Vill du veta mer om Natura?
Vi hjälper dig gärna.

Relaterade artiklar

Valios mejeri i Jyväskylä och ostfabrik i Äänekoski säkerställer sin hygien med hjälp av Kiilto: ”Samarbetet omfattar mer än bara kemikalier, det handlar om att förbättra hela hygienprocessen.”

15.07.2024
Läs mer

Hygieniska våtrum

Läs mer

Vi minskar vårt miljöavtryck genom fler ansvarsfulla förpackningar och lösningar för cirkulär ekonomi

08.01.2024
Läs mer