Ett rent agerande för miljön – Kiilto Natura

Natura är en certifiering för hållbarhet, växtbaserade råvaror och 100 % biologisk nedbrytbarhet. Vårt Kiilto Natura-sortiment kommer från ett naturligt kretslopp utan onödig belastning på miljön.

Växtbaserade och 100 % biologiskt nedbrytbara

Vid utvecklingen av Natura-märkta produkter har hela livscykeln tagits i beaktande. Hela livscykeln är hållbar – från råmaterial till produktion, användning, bortskaffande och återvinning. Vi ställer höga krav på miljövänlighet men också på hållbarhet och kvalitet.

Våra kunder älskar Kiilto Natura. Med Natura-produkter kan de nå sina egna miljömål utan problem och njuta av resultaten från effektiva, hållbara och användarvänliga produkter.

  • Certifierade: Svanmärkta och allergimärkta i Norden
  • Hållbara utan att ge avkall på effektiviteten
  • Säkra och användarvänliga

Kiilto har utvecklat Natura-certifieringen som en lösning på vägen mot cirkulär ekonomi. Kiiltos professionella rengöringsprodukter har varit Svanmärkta i Norden sedan länge. Svanmärket innebär att produkten uppfyller stränga kriterier för användarsäkerhet. Märket ges endast till användarvänliga och miljösäkra produkter som samtidigt är effektiva. Med Natura-serien tar vi ytterligare ett steg. Produkterna är miljömärkta med Svanen och dessutom är samtliga produkter parfymfria. De flesta av dem är också allergimärkta av Finlands Allergi-, Hud- och Astmaförbund. Allergimärkningen är en certifiering för Natura-produkterna. Den visar risken för irritation eller överkänslighetsreaktioner har minimerats.

Produktserien utökas oavbrutet

Kiilto satsar på att vara ledande i miljöfrågor. Forsknings- och utvecklingsavdelningen arbetar ständigt med att utveckla och testa nya produkter som skapas av helt förnybara material. Produkterna i Natura-serien omfattar allrengöringsmedel, glasrengöringsmedel samt handdiskmedel. Du känner lätt igen Natura-produkterna från Kiilto tack vare den gröna Natura-märkningen.

Vad påverkar miljön mest?

Råvaror

Hållbar produktion av råvaror har mycket stor inverkan på klimatet. Kiilto kräver att alla råvaruleverantörer förbinder sig till hållbar råvaruproduktion.

Förbrukning

Hållbar konsumtion minskar påverkan på klimatet. Doseringsanvisningar och effektivitetstester fungerar som riktlinjer för hållbar konsumtion.

Cirkulär ekonomi

Resurseffektivitet och kretsloppsekonomi. Hela idén bakom Kiilto Natura bygger på cirkulär ekonomi och att alla ingredienser återgår till kretsloppet där de kan återanvändas.

Hur skapas Kiilto Natura-produkterna? Lär dig mer om deras kemi!

Hållbara förpackningar påverkar produktens koldioxidavtryck

Som pionjär har Kiilto nyligen utvecklat en flaska av återvunnen plast för professionella rengöringsmedel. Vår idé bygger på en önskan att dels erbjuda våra kunder miljömärkta produkter men också ett förpackningsalternativ som är vänligare mot naturen.

Visste du att en förpackning av återvunnen plast kan ha upp till 50 % mindre koldioxidavtryck jämfört med en ny förpackning?

Många av Kiiltos Natura-produkter i 1 liters förpackningar kommer från återvunna plastflaskor – vilket betyder att kunder som väljer Natura-produkter kan göra ett tydligt och mer miljövänligt val. Målet är att kontinuerligt öka återvinningen av plastmaterial. Det är viktigt eftersom förpackningsmaterialet har stor betydelse för en produkts koldioxidavtryck.

Vill du veta mer om Natura?