Lösningar / Professionell rengöring /

Inomhusluft

Att utföra städning dagligen är av största vikt för att bibehålla en överenskommen nivå av renhet och säkerställa att lokalerna fungerar optimalt mellan mer omfattande städsessioner. Utöver de estetiska och funktionella fördelarna spelar regelbunden rengöring också en viktig roll för att förbättra inomhusluftens kvalitet. Genom att minska mängden damm, allergener och skadliga mikroorganismer bidrar daglig rengöring till att skapa en hälsosammare miljö.

Viktiga dagliga rengöringsrutiner för förbättrad inomhusluftkvalitet

Daglig rengöring har en betydande inverkan på inomhusluftens kvalitet. För att optimera denna effekt måste vissa dagliga städrutiner sättas i verket.

Förberedelser

Först bör rengöringstextilier förberedas i ett särskilt anvisat städrum. Anställda bör endast använda förberedda moppar och trasor. uppmätta utspädningar av ett koncentrerat rengöringsmedel, används för att fukta rengöringstextilierna. För enkelhetens skull kan koncentratet också tillsättas i sköljmedelsfacket i en tvättmaskin. Färdiga sprayprodukter och flaskor rekommenderas inte för förberedelser eller professionell rengöring.

För daglig rengöring behövs endast en minimal mängd rengöringsmedel. Den standard utspädningsgraden är 1–5 ml per liter vatten, dvs. 0,1–0,5 %. För att säkerställa noggrannhet rekommenderas att du använder en dispenser eller pump för rengöringsmedlet. Korrekt doserade rengöringsmedel samlas inte på ytor. Vid sparsam användning blöter dessa medel inte ens ytorna.

Inomhusluftens kvalitet påverkas mest av lukten och lösningsmedlen som finns i rengöringsmedlet. Därför bör ett parfymfritt rengöringsmedel väljas för underhållsstädning. Leta dessutom efter produkter Nordiska Svanen-märket,som innebär att man följer strikta säkerhetsstandarder för användare, eller Allergimärket, som beviljas av Allergi-, Hud- och Astmaförbundet  och som indikerar att produkten vanligtvis inte orsakar hudirritation, eller utlöser symptom på doftkänslighet, allergier eller astmareaktioner.

Att uppnå renare inomhusluft är möjligt med rätt kombination av rengöringsmedel och utrustning. Städmaskiner är mer effektiva än manuella metoder och bör användas för daglig rengöring när det är möjligt. Automatiska golvskurmaskiner och mikrofibermoppar är särskilt effektiva, eftersom de förhindrar uppbyggnad av rengöringsmedel genom att ta bort eventuell överflödig lösning från ytor.

Aseptisk arbetssätt

Aseptiskt arbetssätt bör implementeras inte bara på enskilda ytor inom ett utrymme, utan också som helhet vid rengöring av alla områden. Därför börjar städningen alltid i det renaste utrymmet och fortskrider mot de smutsigare utrymmena.

Regelbunden dammtorkning av övre ytor och rengöring av ventilationer är också avgörande för att upprätthålla ren inomhusluft. Att hålla ytor fria från smuts bidrar till bättre luftkvalitet.

Förbättra inomhusluftkvaliteten

  • Ett parfymfritt rengöringsmedel
  • En Svanenmärkt produkt
  • En produkt med allergimärkningen
  • En dispenser eller dispenseringsutrustning
  • Rengöringsutrustning och maskiner som är i gott skick
  • Golvvårdsmetoder som minskar den grundläggande rengöringen

Förslag på produkter:

Läs mer

Inverkan av lösningsmedel och parfymer på inomhusluften

02.10.2019
Läs mer

Svanenmärkta rengöringsmedel för bra inomhusluft

02.10.2019
Läs mer