Filterindustri

Syftet med filtret är att förbättra renheten. Under användning måste filtren tåla krävande förhållanden och påfrestningar av olika slag. Kiiltos lim är resultatet av målmedveten produktutveckling och samarbete med branschoperatörer.