Filterindustri

Filter ska rena inomhusluften och tåla både värme och kyla i olika oljor och kemikalier. Samma krav ställs även på lim som används. Vi utvecklar produkter med sakkunnighet och tillverkar ständigt nya lim som är anpassade till filterindustrins behov – individuellt och kostnadseffektivt.