CLT och limträtillverkning

Vi på Kiilto vill bidra till ett hållbart byggande, där användningen av trä som förnybart byggmaterial ökar tydligt, i t.ex. timmerhus och konstruktioner baserade på CLT-skivor. Vi känner till verksamhetsmiljöer och kundkraven inom industribranschen. Med ett ständigt flöde av innovationer och tjänster, vill vi fortsätta vara den bästa partnern inom vidhäftning av konstruktionsträ. Vårt mål är att erbjuda det bästa urvalet av produkter och testtjänster samt ge stöd för processutveckling för en modern, kostnadseffektiv vidhäftning av konstruktionträ.