Hälso- och sjukvård

Inom hälso- och sjukvården är hygien mycket viktigt. Rena och hela händer, instrument och ytor är en integrerad del av en säker hälsovård. Vi förser sjukvården, företag och människor med högkvalitativa, innovativa och hållbara lösningar för renlighet för att rädda liv och öka välbefinnandet. Vi strävar efter att ha så miljövänliga lösningar som möjligt.

Inom hälso- och sjukvård, tandvården samt djursjukvården är en god hygien och rutinmässig användning av desinfektionsprodukter direkt avgörande för verksamheten. Vårt syfte är att stödja vården med högkvalitativa, innovativa och hållbara hygienlösningar för att rädda liv och öka välbefinnandet. Vi har varit leverantör av hygienprodukter till den svenska sjukvården i mer än 40 år och vår mångåriga expertis inom området erbjuder heltäckande lösningar och partnerskap för en säker vård och en bra arbetsmiljö.

Hos oss finner du ett komplett utbud av hygienprodukter med allt från tvål, handdesinfektion och återfuktande krämer till rengöringsmedel, ytdesinfektion, automatisk rumsdesinfektion och dispenserlösningar. Våra produkter är utvecklade med både människa och miljö i beaktande och stora delar av sortimentet är miljömärkt med Svanen. Våra produkter testas inte bara enligt gängse standarder utan även ute i den verkliga vårdmiljön för att säkerställa att de klarar av den tuffa vardagen och för att säkerställa att våra produkter kan användas åtskilliga gånger varje dag.

Vi har tuffa interna miljömål där vi bland annat satsar på en helt koldioxidneutal verksamhet redan 2028 samt att andelen förpackningsmaterial som består av förnybara råvaror närmar sig 70% om fyra år. Vi hoppas att vårt miljöarbete även ska hjälpa våra kunder att nå sina miljömål, så att vi tillsammans kan få en grönare framtid.