Modultillverkare

Inom modultillverkning måste lim fungera optimalt med det processtyrda produktionssättet: produktionslinjen är lång och hastighetsändringarna ställer ytterligare krav. Vi löser de utmaningar som verksamheten ställer.