Modultillverkare

Inom den prefabricerade elementindustrin måste limmet fungera smidigt i processtillverkningen: produktionslinjerna är långa och material- och produktförändringar förändrar produktionshastigheten. Olika strukturer och faser kräver att limmet har lång öppettid.