Pappers- och förpackningsindustri

Eftersom processerna inom pappers- och kartongtillverkning har höga produktionsvolymer kan processtörningar bli mycket kostsamma.