Bokbinderi

Digitaliseringen medför stora förändringar inom den grafiska branschen. Allt mindre upplagor ställer nya krav på flexibilitet i processerna.