Fönster- och dörrtillverkare

Inom fönster- och dörrindustrin måste limmet som används vid tillverkning vara av sådan kvalitet att det bidrar till att garantera produktens livslängd i decennier.