Kartong- och förpackningstillverkare

Vid tillverkning av wellpapp är processens tillförlitlighet avgörande. Kiilto’s högkvalitativa och skräddarsydda limningslösningar kommer att säkerställa att processen löper smidigt hela tiden.