Kiilto EcoAcryl

Lågemission, elastisk akrylfogmassa för tätning, fogning och fyllning i torra utrymmen inomhus.

Specialfunktioner

  • Elastisk akrylfogmassa med M1-klassificering.
  • För tätning av innerhörn, tak och väggskarvar i torra utrymmen.
  • Övermålningsbar med vattenbaserad målarfärg.

Användningsområde

Kiilto EcoAcryl är en lågemissons akrylfogmassa för fogning och tätning. Lämpliga användningsområden: dörr- och fönsterkarmar samt motsvarande konstruktioner, hörn, fogar, byggskivor och sprickor inomhus. Kiilto EcoAcryl ger en stark vidhäftning till olika material inkl. trä, byggskivor, vissa metaller (inkl. ventilationsrör), spackel, betong och färg. Kan övermålas med vattenbaserad målarfärg. Vid behov, testa färgens lämplighet på materialet före användning. Uppfyller kraven enligt EN 15651:-1:2012.

Åtgång

5 x 5 mm fog, ca 12 lpm/patron

Förpackningsstorlekar
Product Code
EAN-kod
Kiilto EcoAcryl Akryylimassa 300 ml T2460.926   6411512460291
Förpackningsstorlekar Kiilto EcoAcryl Akryylimassa 300 ml
Product Code T2460.926
EAN-kod 6411512460291
 
Färger

vit

Densitet/specifik vikt

ca 1,6 kg/l

Förvaring

Oöppnad förpackning över +1 °C Bäst före datum: se patronen.

Åtgång

5 x 5 mm fog, ca 12 lpm/patron

Torktid

Dammtorr ca 30 min/+20°C, övermålningsbar efter 1-3 dagar (beroende på arbetsförhållande och fogtjocklek)

Förpackningsstorlekar

300 ml cartridge

Typ/bindemedel

akryldispersion

Värmebeständighet, torr

-20…+70 °C

Maximal fogrörelse

10 % av fogbredden

Bruksanvisning

Ytan som ska fogas ska vara fri från damm och fett. Bottningslist kan användas som bottenfyllning. Ett starkt sugande underlag kan primas med Kiilto EcoAcryl utspädd med vatten (2 delar vatten + 1 del EcoAcryl).

Skär av konen på patrontoppen. Vrid på appliceringsspetsen och skär av den till önskad storlek. Ytan som ska fogas ska vara fri från damm och fett. Applicera tätningsmassan i fogen och släta omedelbart till med en silikonutjämnare eller ett finger fuktat med vatten.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Mer information om Kiilto EcoAcryl finns på www.kiilto.se. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningLEED