Lågemission, elastisk akrylfogmassa för tätning, fogning och fyllning i torra utrymmen inomhus.

  • Elastisk akrylfogmassa med M1-klassificering.
  • För tätning av innerhörn, tak och väggskarvar i torra utrymmen.
  • Övermålningsbar med vattenbaserad målarfärg.

Dokument

Användningsområde

Kiilto EcoAcryl är en lågemissons akrylfogmassa för fogning och tätning. Lämpliga användningsområden: dörr- och fönsterkarmar samt motsvarande konstruktioner, hörn, fogar, byggskivor och sprickor inomhus. Kiilto EcoAcryl ger en stark vidhäftning till olika material inkl. trä, byggskivor, vissa metaller (inkl. ventilationsrör), spackel, betong och färg. Kan övermålas med vattenbaserad målarfärg. Vid behov, testa färgens lämplighet på materialet före användning. Uppfyller kraven enligt EN 15651:-1:2012.

Förpackningsstorlek EAN kod
Kiilto EcoAcryl Akryylimassa 300 ml 6411512460291
Densitet/Specifik vikt

ca 1,6 kg/l

Färger

vit

Förpackningsstorlekar

300 ml cartridge

Förvaring

Oöppnad förpackning över +1 °C Bäst före datum: se patronen.

Maximal fogrörelse

10 % av fogbredden

Torktid

Dammtorr ca 30 min/+20°C, övermålningsbar efter 1-3 dagar (beroende på arbetsförhållande och fogtjocklek)

Typ/bindemedel

akryldispersion

Värmebeständighet, torr

-20…+70 °C

Åtgång

5 x 5 mm fog, ca 12 lpm/patron

Bruksanvisning

Ytan som ska fogas ska vara fri från damm och fett. Bottningslist kan användas som bottenfyllning. Ett starkt sugande underlag kan primas med Kiilto EcoAcryl utspädd med vatten (2 delar vatten + 1 del EcoAcryl).

Skär av konen på patrontoppen. Vrid på appliceringsspetsen och skär av den till önskad storlek. Ytan som ska fogas ska vara fri från damm och fett. Applicera tätningsmassan i fogen och släta omedelbart till med en silikonutjämnare eller ett finger fuktat med vatten.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren noggrant har läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Mer information om Kiilto EcoAcryl finns på www.kiilto.se. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
CE märkning
LEED
 Svanen märkning