LEED certifikat

Leadership in Energy and Environmental Design är ett amerikanskt certifieringsprogram för gröna fastigheter som syftar till att minska miljöpåverkan från bygg- och bygganvändning.

Fönster- och dörrtillverkning